Rioolbeheer in Bornem

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten, waaronder Bornem. We zijn het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor (een deel van) de rioleringsdiensten. Samen met de gemeente maakt Aquafin werk van propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.

Bornem en Aquafin samen voor een professioneel rioolbeheer

Volgens de Vlaamse en Europese wetgeving moet alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd worden, vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt. Bornem heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Daarin neemt een doorgedreven scheiding van regen- en afvalwater een centrale plaats in.

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Bornem een beroep op de Aquafin. Dat betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Bornem blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt.

Contact

Heb je een vraag over werken die Aquafin uitvoert in jouw buurt? Misschien vind je het antwoord wel op onze website of in de veelgestelde vragen.

Onze medewerkers van het contactcenter zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur op het nummer 03 450 45 45. Buiten de werkuren kan je terecht op het gratis noodnummer: 0800 16 603. 

Liever via mail? Dat kan ook. 

Aansluiting op de riolering

Wanneer er riolering in de straat ligt, ben je verplicht het huishoudelijk afvalwater van jouw woning hierop aan te sluiten. Voor nieuwe aansluitingen en informatie hierover, neem je best contact op met onze binnendienst voor gemeenten (03 450 41 84 of gemeenten@aquafin.be).

De uiteindelijke aansluiting op de hoofdriolering gebeurt door Aquafin. De graafwerken op jouw privé domein moet je zelf laten uitvoeren. Als je woning ouder is dan 10 jaar en je hoofdverblijf is, betaal je slechts 6% BTW in plaats van 21%.

rioleringsbuizen en materiaal van Aquafin