Rioolbeheer in Turnhout

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten, waaronder Turnhout. We zijn het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor (een deel van) de rioleringsdiensten. Samen met de stad maken we werk van propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.

Turnhout en Aquafin staan samen garant voor een professioneel rioolbeheer

Volgens de Vlaamse en Europese wetgeving moet alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd worden, vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt. Turnhout heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Daarin neemt een doorgedreven scheiding van regen- en afvalwater een centrale plaats in.

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Turnhout een beroep op Aquafin. Dat betekent echter niet dat de stad de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Turnhout blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt.

Contact

Heb je een vraag over werken die Aquafin uitvoert in jouw buurt? Misschien vind je het antwoord wel op onze website of in de veelgestelde vragen.

Onze medewerkers van het contactcenter zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur op het nummer 03 450 45 45. Buiten de werkuren kan je terecht op het gratis noodnummer: 0800 16 603. 

Liever online? Dat kan ook. 

Aansluiting op de riolering

Wanneer er riolering in de straat ligt, ben je verplicht het huishoudelijk afvalwater van jouw woning hierop aan te sluiten. Voor nieuwe aansluitingen en informatie hierover, neem je best contact op met onze binnendienst voor steden en gemeenten (03 450 46 40 of gemeenten@aquafin.be).

De uiteindelijke aansluiting op de hoofdriolering gebeurt door Aquafin. De graafwerken op jouw privé domein moet je zelf laten uitvoeren.

Voor de eerste indienstname van een private riolering op een voorziene wachtbuis of huisaansluitputje betaalt u een forfaitair bedrag van €500 (inclusief BTW).

Het bedrag van de retributie op het leggen van een rioolaftakking vanaf het hoofdriool tot aan de grens van de private eigendom bedraagt:

  • Een forfaitair bedrag van €1.800 (inclusief BTW).  Deze forfait is voor aansluitingen tot maximum een diameter van 160mm indien er geen aansluiting voor dat perceel beschikbaar is.
  • Een forfaitair bedrag van €1.800 (inclusief BTW) voor het buitendienst stellen van een aansluiting tot maximum een diameter van 160mm.
  • Het bedrag van de factuur van de aannemer, vermeerderd met 10% voor toezicht- en administratiekosten, voor alle aansluitingen of buitendienststellingen van diameters die groter zijn dan 160mm.
  • Het bedrag van de factuur van de aannemer, vermeerderd met 10% voor toezicht- en administratiekosten, voor alle aansluitingen bij verbouwingen waarbij de aanvrager de bestaande huisaansluiting niet hergebruikt.  Hierbij moet de oude aansluiting afgesloten worden en een nieuwe aansluiting gemaakt worden.

U betaalt een retributie van 600€ (inclusief BTW) voor het leggen van een rioolaftakking vanaf de rioolaansluitleiding tot aan de (dak)afvoer aan de grens van de private eigendom.

Aansluiting aanvragen