Rioolbeheer in Turnhout

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. Voor de gemeente Turnhout zijn we ook het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor (een deel van) de rioleringsdiensten. Zij kunnen op Aquafin rekenen voor een duurzaam rioolbeleid. Samen met de gemeente maken we werk van propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.

Turnhout en Aquafin staan samen garant voor een professioneel rioolbeheer

Volgens de Vlaamse en Europese wetgeving moet alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd worden, vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt. Turnhout heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Daarin neemt een doorgedreven scheiding van regen- en afvalwater een centrale plaats in.

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Turnhout een beroep op Aquafin. Dat betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Turnhout blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt.

Contact

Heb je een vraag over werken die Aquafin uitvoert in jouw buurt? Misschien vind je het antwoord wel op onze website of in de veelgestelde vragen.

Onze medewerkers van het contactcenter zijn iedere werkdag bereikbaar van 8u tot 19u op het nummer 03 450 45 45. Buiten de werkuren kan je terecht op het gratis noodnummer: 0800 16 603. 

Liever online? Dat kan ook. 

Aansluiting op de riolering

Wanneer er riolering in de straat ligt, ben je verplicht het huishoudelijk afvalwater van jouw woning hierop aan te sluiten. Voor nieuwe aansluitingen en informatie hierover, neem je best contact op met onze binnendienst voor gemeenten (03 450 46 40 of gemeenten@aquafin.be).

De uiteindelijke aansluiting op de hoofdriolering gebeurt door Aquafin. De graafwerken op jouw privé domein moet je zelf laten uitvoeren.

Het tarief voor het aansluiten van een (woon)entiteit (tot twee woongelegenheden) bedraagt 623 EURO (inclusief BTW) per aansluiting en deze wordt gerealiseerd door de gemeentelijke technische diensten of door een door de gemeente aangestelde aannemer (onder toezicht van de gemeentelijke diensten of Aquafin). In de werken zijn begrepen:

  • het maken van een aansluiting op de openbare riolering
  • en het plaatsen van de afvoerleiding (pvc dia 160) loodrecht op de riolering tot 1m voorbij de rooilijn.

Indien er extra leidingen geplaatst moeten worden, worden er extra kosten aangerekend. Als je woning ouder is dan 10 jaar en jouw hoofdverblijf is, betaal je slechts 6% BTW in plaats van 21%.

Aansluiting aanvragen