Kelderenquête

Aquafin bereidt een rioleringsproject voor in uw buurt. Na de uitvoering van dit project is het mogelijk dat het waterpeil in de rioolbuizen hoger komt dan vroeger. Daarom is het belangrijk dat we vooraf alle informatie hebben over aansluitingen vanuit je kelder of een andere ondergrondse ruimte op de riolering (bv. een wasmachine of sanitair), van een regenwaterput of een infiltratievoorziening. Alvast bedankt om deze vragen te beantwoorden.

Persoonlijke gegevens

Contacteer mij via telefoon:

Of contacteer mij via mail:

Kelderaansluitingen
Heeft uw woning een kelder of een andere ruimte onder straatniveau (bv. kruipkelder, garage)?

Indien ja, gelieve volgende vragen te beantwoorden:

Staan er toestellen (bv. wasmachine), sanitair, een putje voor de afvoer van kuiswater, ... die zijn aangesloten op de riolering?
Wordt het afvalwater van de toestellen, sanitair, ... door een pomp naar de riolering gepompt?
Is de aansluiting naar de openbare riolering beveiligd tegen terugstromend afvalwater met bv. een terugslagklep?
Is er in het verleden water langs de aansluiting op de riolering in de kelder gelopen?

Regenwaterput
Heeft u een regenwaterput?

Indien ja, gelieve volgende vragen te beantwoorden:

Heeft de regenwaterput een overloop naar de riolering?
Is de overloop van de regenwaterput beveiligd tegen terugstromend water uit de riool met bv. een terugslagklep?

Infiltratievoorziening
Heeft u een systeem waarlangs regenwater in de grond kan infiltreren (bv. infiltratieput, infiltratiekratten, ...)?

Indien ja, gelieve volgende vragen te beantwoorden:

Heeft de infiltratievoorziening een overloop naar de riolering?
Is de overloop van de infiltratievoorziening beveiligd tegen terugstromend water uit de riool met bv. een terugslagklep?