Onteigeningen

Overal in Vlaanderen voert Aquafin werken uit die bijdragen aan propere waterlopen voor de volgende generaties. Waar mogelijk beperken de werken zich tot het openbaar domein, maar vaak is het noodzakelijk om ook op private grond infrastructuur te bouwen of aan te leggen. In dat geval start Aquafin een grondverwervingsprocedure. Van zodra de werken concreet zijn ingepland, vraagt Aquafin een omgevingsvergunning aan.

Om welke omgeving gaat het?

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek voor onteigening in Voeren (project 20705):

Par la présente, la SA Aquafin signale l'ouverture d'une enquête publique concernant l'intention d'exproprier, en vue de la réalisation du projet 20705 à Fourons.

Les éventuelles objections peuvent être adressées par envoi sécurisé à la SA Aquafin, Madame Audrey Geudens, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, ou à la commune de Fourons, Place communale 1, 3798 Fourons à l'attention de Madame Judith Voets.

 

Meer info

Heb je een vraag over een onteigeningsdossier in onderzoek, vul dan dit contactformulier in.

Bewoner of handelaar?