Aanvraag noodaansluiting op de riolering

Bedrijven met een eigen zuivering die hun gezuiverd water lozen naar oppervlaktewater, worden in sommige gevallen via hun milieuvergunning verplicht een contract afsluiten met Aquafin voor een noodaansluiting op de riolering.

Zo vermijden ze dat ongezuiverd of deels gezuiverd afvalwater wordt geloosd in de beek of rivier bij problemen met de waterzuivering van het bedrijf. Een zuiveringsinstallatie van Aquafin vangt het water dan op.

Gegevens maatschappelijke zetel
Exploitatieadres
Personen die het contract zullen ondertekenen
Facturatieadres
Indien verschillend van de maatschappelijke zetel
Contactpersonen
Lozinggegevens
Gemiddelde samenstelling
actueel + voorzien
fase extra
Gegevens vergunning
Motivering van de aanvraag (als het contract niet verplicht is volgens de vergunning)
Vergeet volgende documenten niet klaar te houden voor Aquafin jou contacteert om de aanvraag te verwerken.

Berekeningsnota van de heffing op de waterverontreiniging van de twee laatst vastgestelde heffingsjaren
Beschrijving van de noodaansluiting
Bijlagen
(inclusief deze waarin de noodaansluiting opgenomen werd als bijzondere voorwaarde)
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
(analyserapporten)
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.