Afkoppelingsdeskundige

Regen- en afvalwater scheiden, niet elke huiseigenaar weet hoe daar aan te beginnen. Onze afkoppelingsdeskundige helpt je met de planning en uitvoering van de werken.

Opmaak plan gewenste toestand

Voorbereiding afkoppelingsdossier

Afkoppelingswerken op een privé-eigendom kunnen best ingrijpend zijn. Daarom stelt de rioolbeheerder of de gemeente een afkoppelingsdeskundige aan die de eigenaars informeert en per woning een afkoppelingsdossier opmaakt.

De afkoppelingsdeskundige van Aquafin komt op afspraak bij je thuis langs. Een bezoek duurt ongeveer een half uur. 

Wat staat er te gebeuren?

  • In kaart brengen waar het regenwater en afvalwater van je woning nu naartoe stromen. Samen met jou maakt de afkoppelingsdeskundige een inventaris van afvoerleidingen, inspectieputjes, ... Bouw- of rioleringsplannen van je woning zijn zeer handig. Als je die ter beschikking hebt, leg ze dan alvast ter inzage klaar. Bestaande inspectieputten zullen tijdens het bezoek nagekeken worden. Gelieve ervoor te zorgen dat de deksels toegankelijk zijn en leg de sleutels om ze open te maken mee klaar.
  • Bekijken hoe je het regenwater kan afkoppelen en hergebruiken, laten infiltreren of bufferen. Woon je in een gesloten bebouwing en zijn die drie opties niet mogelijk, dan kan je ook een aparte leiding tot aan de rooilijn doortrekken.

Wat krijg je in handen?

Na het huisbezoek maakt de afkoppelingsdeskundige een plan van de gewenste situatie, samen met een meetstaat en een raming van de kosten van de werken. Dat is dus nog geen offerte. Als eigenaar kan je kiezen of je de werken via Aquafin wil laten uitvoeren of liever zelf een aannemer zoekt. Je kan natuurlijk ook beslissen om de werken zelf uit te voeren.

Subsidies?

Elke gemeente heeft een andere subsidieregeling rond afkoppelingswerken en ook de reglementering rond septische putten verschilt vaak. Je kan bij de afkoppelingsdeskundige terecht met vragen of informatie over gemeentelijke subsidies. Voor nieuwbouwwoningen of woningen in verbouwing waarbij de bouwvergunning vermeldt dat ze moeten afkoppelen, worden bijvoorbeeld nooit subsidies voorzien.