Soorten IBA's

Er bestaan heel veel verschillende merken en types IBA. Je kan ze indelen in compacte ondergrondse systemen en bovengrondse systemen die worden geïntegreerd in je tuin.

Ondergrondse systemen

Compact in kunststof of beton

De markt van compacte systemen voor de individuele behandeling van huishoudelijk afvalwater groeit enorm. Deze systemen kunnen zowel een kunststof als een betonnen bekuiping hebben. Dit soort systeem neemt weinig plaats in. Bovengronds zie je enkel een sturingskast en één tot drie deksels.

deksel bij een compacte IBA

Drie zuiveringsstappen

Bij compacte systemen verloopt de zuivering meestal in drie stappen. 

1. De voorbezinkkamer

Deze eerste kamer scheidt de vaste bestanddelen van de vloeibare. Ze houdt ook drijvende en bezinkbare stoffen, oliën en vetten tegen.

2. De beluchtingskamer

Hier komt het afvalwater in contact met het slib. In het slib zijn micro-organismen aanwezig die zorgen voor de afbraak van de organische vervuiling. Deze kamer wordt discontinu belucht. In sommige IBA’s is in de beluchtingskamer ook een vast of zwevend dragermateriaal aanwezig waarop het slib kan groeien.

3. De nabezinkkamer

Door bezinking worden slib en gezuiverd afvalwater van elkaar gescheiden. Het slib wordt bij de meeste installaties periodiek teruggevoerd naar de voorbezinkkamer.

 

Bovengrondse IBA's

Natuurlijk geïntegreerd in de tuin

Natuurlijke of extensieve systemen gebruiken planten om het afvalwater te zuiveren. Ze zien er hierdoor heel natuurlijk uit en kunnen mooi ingepast worden in het landschap of de tuin. Ze zijn goed bestand tegen de wisselende toevoer van afvalwater. Ook verbruiken ze minder elektriciteit dan compacte systemen.

voorbeeld van een bovengrondse IBA

Drie zuiveringsstappen

1. Het afvalwater komt in een voorbezinker. Deze scheidt de vaste bestanddelen van de vloeibare.

2. Het afvalwater loopt naar een pompput. Een pomp stuwt het afvalwater in verschillende cycli per dag naar het extensief systeem. Een een verdeelsysteem in het filtermateriaal verspreidt het water over het systeem.

3. Het afvalwater doorloopt het systeem verticaal. Micro-organismen die zich op het filtermateriaal of op de rietwortels (indien aanwezig) vestigen, breken het organische materiaal in het afvalwater af. Het filtermateriaal bij een rietveld is een mengeling van zand en grind. Bij een houtskoolbiobed is dit houtskool. Het extensief systeem wordt met een folie afgewerkt.

Een kwaliteitsvolle installatie tegen de beste prijs

BENOR-kwaliteit

Aquafin biedt enkel installaties aan met BENOR-gecertificeerde kwaliteit. Deze installaties werden onder de strengste voorwaarden getest en de materialen voldoen aan de strengste normen.

Vragen over je IBA?

onderhoud van een IBA