Plaatsing van waterzuivering uitbesteden

Koos jouw gemeente voor een collectieve aanpak in samenwerking met Aquafin? Dan kan je op ons rekenen voor de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van jouw IBA.

Wanneer Aquafin de IBA plaatst

Collectieve aanpak

Om alle inwoners gelijk te behandelen, komen veel gemeenten tussen in de kosten. Ze kiezen dan voor een collectieve aanpak en nemen de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van jouw Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) van je over. Als je op dit aanbod ingaat, ben je verzekerd van een kwaliteitsvolle installatie tegen de laagste prijs. Je kan rekenen op een juiste plaatsing en een correcte behandeling van je afval- en regenwater. Ook over het onderhoud moet je je dan geen zorgen maken.

plaatsing IBA

Jouw bijdrage

Als tegenprestatie wordt - net als bij een rioolaansluiting - een éénmalige aansluitingsvergoeding en een jaarlijkse saneringsbijdrage aangerekend.

De aansluitingsvergoeding is een tussenkomst in de plaatsingskost en is ten laste van de eigenaar van de woning. Meestal (afhankelijk van de gemeente waarin je woont) is dit slechts een deel van de werkelijke installatiekost. Het verschil past jouw gemeente bij.

De jaarlijkse saneringsbijdrage is de bijdrage voor het afvoeren en zuiveren van het afvalwater en wordt via de drinkwaterfactuur aangerekend.

Onze aanpak

Kies je voor de collectieve aanpak? Dan komt er een afkoppelingsdeskundige van Aquafin bij je langs voor een plaatsbezoek om samen met jou na te gaan welke type IBA aangewezen is en waar deze het best wordt geplaatst.

Enkele tips vooraf:

 • Tijdens het plaatsbezoek zijn bouw- of rioleringsplannen van je woning zeer handig. Leg deze plannen vooraf alvast klaar.
 • Bestaande inspectieputten zullen tijdens het bezoek nagekeken worden. Zorg ervoor dat de deksels toegankelijk zijn en leg de sleutels om ze open te maken mee klaar.

 

  bezoek afkoppelingsdeskundige

  Regen- en afvalwater scheiden

  De afkoppelingsdeskundige zal samen met jou in kaart brengen waar het afvalwater en regenwater van de woning nu naartoe stromen. Bij de plaatsing van een IBA moet het regenwater immers gescheiden van het afvalwater worden, want op de IBA mag je enkel afvalwater aansluiten. Het regenwater kan je bijvoorbeeld hergebruiken, laten infiltreren of bufferen. Afhankelijk van de stad/gemeente waarin je woont, kan je voor deze afkoppelingswerken subsidies krijgen.

  Meer info

   Na het bezoek van de afkoppelingsdeskundige

   Jouw afkoppelingsdossier

   Na het plaatsbezoek ontvang je van Aquafin een dossier met:

   • een inventarisatie van de bestaande toestand,
   • een plan van de ontworpen toestand met IBA,
   • een beschrijving van de uit te voeren afkoppelingswerken,
   • een overeenkomst tussen jou en de stad/gemeente.

   Wanneer een afspraak maken met Aquafin?

   De plaatsing van jouw IBA wordt opgenomen in een meerjarenplan. Hierbij krijgen kwetsbare regio’s zoals natuur- en waterwinningsgebieden voorrang. Aquafin contacteert je op het gepaste ogenblik zodat de werken in overleg met jou kunnen worden ingepland. De facturatie van de aansluitingsvergoeding gebeurt pas na uitvoering en oplevering van de werken.

   Plan je grote werken in en rond de tuin en lijkt dit voor jou het aangewezen moment om de IBA te plaatsen, neem dan zeker tijdig contact op met Aquafin voor concrete afspraken.