Soorten IBA's

Er bestaan heel veel verschillende merken en types. Je kan ze indelen in twee categorieën: compacte ondergrondse systemen of bovengrondse systemen die worden geïntegreerd in je tuin. Als je instapt in een collectief aanbod van je gemeente of rioolbeheerder, bepalen zij welk type geschikt is voor jouw woning. Als je beslist zelf een IBA aan te kopen en te onderhouden, ben je natuurlijk helemaal vrij in je keuze.

Ondergrondse systemen

Compact in kunststof of beton

Er is een enorme groei op de markt van deze compacte systemen voor de individuele behandeling van huishoudelijk afvalwater. Ze kunnen zowel een kunststof als betonnen bekuiping hebben. Dit soort systeem neemt weinig plaats in. Bovengronds is enkel een sturingskast en één tot drie deksel zichtbaar.

deksel bij een compacte IBA

Drie zuiveringsstappen

Bij compacte systemen verloopt de zuivering meestal in drie stappen. 

1. De voorbezinkkamer

Deze eerste kamer scheidt de vaste bestanddelen van de vloeibare. Ze houdt ook drijvende en bezinkbare stoffen, oliën en vetten tegen.

2. De beluchtingskamer

Hier komt het afvalwater in contact met het slib. In het slib zijn micro-organismen aanwezig die zorgen voor de afbraak van de organische vervuiling. Deze kamer wordt discontinu belucht. In sommige IBA’s is in de beluchtingskamer ook een vast of zwevend dragermateriaal aanwezig waarop het slib kan groeien.

3. De nabezinkkamer

Door bezinking worden slib en gezuiverd afvalwater van elkaar gescheiden. Het slib wordt bij de meeste installaties periodiek teruggevoerd naar de voorbezinkkamer.

 

Bovengrondse IBA's

Natuurlijk geïntegreerd in de tuin

Natuurlijke of extensieve systemen maken gebruik van planten om het afvalwater te zuiveren. Ze ogen hierdoor zeer natuurlijk en kunnen mooi ingepast worden in het landschap of de tuin. Ze zijn goed bestand tegen de wisselende toevoer van afvalwater. Ook het elektriciteitsverbruik is beperkter dan bij compacte systemen.

voorbeeld van een bovengrondse IBA

Drie zuiveringsstappen

1. Het afvalwater komt in een voorbezinker, die de vaste bestanddelen van de vloeibare scheidt.

2. Het afvalwater loopt naar een pompput die het in verschillende cycli per dag naar het extensief systeem pompt. Via een verdeelsysteem in het filtermateriaal wordt het water over het systeem verspreid.

3. Het afvalwater doorloopt het systeem vertikaal. Het organische materiaal in het afvalwater wordt afgebroken door micro-organismen die zich op het filtermateriaal of op de rietwortels (indien aanwezig) vestigen. Het filtermateriaal bij een rietveld is een mengeling van zand en grind. Bij een houtskoolbiobed is dit houtskool. Het extensief systeem wordt met een folie afgewerkt.

Een kwaliteitsvolle installatie tegen de beste prijs

BENOR-kwaliteit

Aquafin biedt enkel installaties aan met BENOR-gecertificeerde kwaliteit. Dit zijn installaties die onder de strengste voorwaarden werden uitgetest en waarvan de materialen aan de strengste normen voldoen.

onderhoud van een IBA