Opleidingen veiligheid

Aannemers, studiebureaus en ruimfirma's die de rioolinfrastructuur van Aquafin moeten betreden, kunnen via erkende opleidingsinstellingen een opleiding volgen. Aquafin biedt opleidingen over veiligheid aan via e-learning.

Opleiding veiligheidswacht bij het betreden van Aquafin-infrastructuur

Voor de inspectie en het onderhoud van riolen, collectoren, pompputten, … is afdalen in de infrastructuur vaak nodig. Afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Naast het valgevaar zijn de gassen in het afvalwater een reëel en dodelijk risico.

Aannemers, studiebureaus, ruimfirma's en personeel van Aquafin die bij de uitvoering van hun taak het rioolstelsel of een waterzuiveringsinstallatie moeten betreden of de taak van veiligheidswacht moeten uitoefenen, kunnen een opleiding volgen.

Je leert op een veilige en efficiënte manier riolen en waterzuiveringsinstallaties betreden. Je verwerft de nodige competentie om de taak van veiligheidswacht te kunnen uitoefenen in deze specifieke werksituaties

Deze erkende opleidingsinstellingen geven opleidingen over het veilig betreden van de infrastructuur van Aquafin:

afdalen in riool

Veiligheidswacht inhuren

Bedrijven kunnen ook een externe veiligheidswacht inhuren. Dit kan bij:

Indien je een externe veiligheidswacht inhuurt, moeten betreders van een besloten ruimte nog steeds opgeleid zijn.

Opleiding biologische agentia

Biologische agentia zijn micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels) of endoparasieten die zich in het huishoudelijk afvalwater bevinden. Wie werkt aan onze infrastructuur in exploitatie, kan in aanraking komen met deze biologische agentia. Neem deze presentatie door en leer welke werkzaamheden risicovol zijn en hoe je jezelf kunt beschermen.

Biologische agentia