STOP-principe

Veilig handelen en denken is de absolute voorwaarde om letsels en ongevallen te voorkomen. Alle medewerkers van Aquafin hebben het mandaat om STOP te zeggen als er een onveilige situatie is. Alleen zo kunnen we de veiligheid van onze collega's, partners en leveranciers garanderen.

Nul ongevallen is het enige doel dat Aquafin moreel te verantwoorden vindt ten opzichte van onze medewerkers, partners en leveranciers. Veilig werken begint bij het nadenken over de eventuele risico's en ze vervolgens wegnemen vooraleer aan de activiteit te beginnen. Kiezen voor veiligheid betekent ook beslissingen nemen. Wat Aquafin niet veilig kan doen, zal onze organisatie ook niet doen. We passen in zo’n geval het STOP-principe toe. Dat betekent dat elke medewerker het gezag heeft om werkzaamheden en andere activiteiten tijdelijk te onderbreken, tot de onveilige situatie weggewerkt is.

Toch een ongeval?

Als er zich toch een ongeval voordoet, is het niet de bedoeling om met een beschuldigende vinger te zwaaien. Wel willen we er samen met jou alles aan doen om herhaling te voorkomen. Meld daarom elk ongeval dat tijdens activiteiten in opdracht van Aquafin gebeurt; binnen de 24 uur per mail aan je contactpersoon bij Aquafin, met een kopie aan preventiedienst@aquafin.be.

Download hier onze affiche over het STOP-principe

Meld elk ongeval!

Preventiedienst Aquafin