Opdrachten

Hier vind je een overzicht van alle opdrachten die Aquafin op de markt brengt. Een offerte indienen doe je via e-procurement, een digitaal platform van de overheid.

Nieuwe inschrijvingen moeten géén rekening houden met corona-maatregelen

Het bestek voor een project houdt geen rekening met de beschermingsmaatregelen tegen de verdere verspreiding van de COVID 19-pandemie. Tussen publicatie/aanbesteding en start van de werken zullen de beschermingsmaatregelen ongetwijfeld aangepast zijn. Hoe die maatregelen er dan zullen uitzien is vandaag niet in te schatten. Wij vragen dan ook uw inschrijvingsprijs te bepalen alsof er geen beschermingsmaatregelen van toepassing zouden zijn.

Wanneer een project in uitvoering gaat, zal samen met de laagste regelmatige inschrijver bepaald worden of er (nog) beschermingsmaatregelen moeten genomen worden en eventueel welke dat dan wel zijn. Deze beoordeling zal steeds gebeuren binnen wat de wetgeving overheidsopdrachten en/of een globale door de overheden vooropgestelde regeling voorziet.

Registreren voor een opdracht

Aquafin publiceert zijn opdrachten enkel nog digitaal. Ook de openingszittingen verlopen elektronisch. De offertes dien je in via e-procurement, een digitaal platform van de overheid voor e-tendering (digitale overheidsopdrachten). Advies-en ingenieursbureaus vinden hier de indexen conjunctuurcompensatie.

E-procurement en Freemarket

Filter projecten
Gebruikte filters
Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten