Betoncorrosie

Waterstofsulfide (H2S) is een giftige stof die aanwezig kan zijn in de riolering. Het gas heeft de geur van rotte eieren en kan de riolering aantasten en corrosie aan de rioolbuizen veroorzaken. Aquafin ontwikkelde een tool om het risico op betoncorrosie in te schatten.

betoncorrosie in rioolbuis

Corrosie in de riolering

Waterstofsulfide is een molecule die wordt geproduceerd in het rioleringsstelsel. Het is dus niet aanwezig in het afvalwater dat huishoudens produceren. 

De grootste bron van H2S zijn persleidingen, waarin het rioolwater door middel van een pomp over een lange afstand wordt verpompt. Aan de uitstroom van dergelijke persleidingen worden dikwijls hoge concentraties aan H2S gemeten.

Betonaantasting (ook wel “biogene zwavelzuuraantasting”) treedt op wanneer H2S moleculen in het rioolwater worden vrijgesteld aan de rioollucht. Eens vrijgesteld wordt waterstofsulfide omgezet in zwavelzuur door micro-organismen die aanwezig zijn op de wand van de betonnen rioolbuis. Hierdoor zakt de zuurtegraad op het wandoppervlak drastisch en verandert de stevige cementmatrix in een soort pap die geen enkele sterkte meer heeft. Als dit proces onopgemerkt blijft, kan dit leiden tot het inklappen van de betonnen buis.

AquaH2S rekentool

Aquafin ontwikkelde een handige rekentool om het risico op betonaantasting in te schatten na persleidingen. De tool berekent dit risico door gebruik te maken van wiskundige modellen en specifieke karakteristieken van het rioolstelsel. Concreet wordt de verwachte levensduur van een betonnen rioolbuis ingeschat. Als die minder dan 75 jaar bedraagt, wordt gekozen voor corrosiebestendig materiaal.

Aanvraag AquaH2S rekentool

Je persoonsgegevens
Aquafin verzamelt in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, adres, …) voor de levering van een dienst (in dit geval informatie verschaffen over de AquaH2S Rekentool) en de eventuele facturatie ervan. Dit alles met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je hebt verzocht / toestemming gegeven voor de uitvoering van een dienst. Na verwerking van jouw vraag wordt het formulier verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. bewaring van de overeenkomst, facturatiedoeleinden... ) nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw aanvraag maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen, waarbij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk is. Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.

Info over AquaH2S-rekentool

Brecht Donckels

Studieverantwoordelijke Research & Development

betoncorrosie in rioolbuis