Opleidingen veiligheid

Aannemers, studiebureaus en ruimfirma's die de rioolinfrastructuur van Aquafin betreden, moeten via erkende opleidingsinstellingen een opleiding volgen. Enkel na het volgen en slagen van de opleiding mag je onze infrastructuur betreden. Aquafin biedt opleidingen over veiligheid aan via e-learning.

Opleiding veiligheidswacht bij het betreden van Aquafin-infrastructuur

Voor de inspectie en het onderhoud van riolen, collectoren, pompputten, … is afdalen in de infrastructuur vaak nodig. Afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Naast het valgevaar zijn de gassen in het afvalwater een reëel en dodelijk risico.

Aannemers, studiebureaus, ruimfirma's en personeel van Aquafin die bij de uitvoering van hun taak het rioolstelsel of een waterzuiveringsinstallatie moeten betreden of de taak van veiligheidswacht uitoefenen, zijn daarom verplicht een opleiding volgen. Enkel na het volgen en slagen van zo'n opleiding kan je onze infrastructuur betreden.

Tijdens de opleiding leer je op een veilige en efficiënte manier riolen en waterzuiveringsinstallaties betreden. Je verwerft de nodige competentie om de taak van veiligheidswacht te kunnen uitoefenen in deze specifieke werksituaties

Deze erkende opleidingsinstellingen geven opleidingen over het veilig betreden van de infrastructuur van AquafinISEC (Beveren), ECS (Schoten), G4S (Brussel), RelyOnNutec (Oostende) Be-Consult (Geel), Descon (Herentals), Humat (Mol)

Deze gevolgde opleiding moet voldoen aan VCA IS-007 en VCA IS-081.

Meer weten? Lees dat zeker onze brochure met veiligheidsrichtlijnen over het afdalen in een besloten ruimteDeze brochure helpt je om je een beeld te vormen van de risico's en de bijbehorende maatregelen. De brochure is volledige up to date en aangepast aan alle vereisten rond het veilig afdalen in een besloten ruimte.

afdalen in riool

Veiligheidswacht inhuren

Bedrijven kunnen ook een externe veiligheidswacht inhuren. Dit kan bij: G4SRelyOnNutecRBC.

Indien je een externe veiligheidswacht inhuurt, moeten betreders van een besloten ruimte nog steeds opgeleid zijn.

e-learning biologische agentia Aquafin

Opleiding biologische agentia

Biologische agentia zijn micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels) of endoparasieten die zich in het huishoudelijk afvalwater bevinden. Wie werkt aan onze infrastructuur in exploitatie, kan in aanraking komen met deze biologische agentia. Neem deze presentatie door en leer welke werkzaamheden risicovol zijn en hoe je jezelf kunt beschermen.

Biologische agentia

Ken je risico's als je werken uitvoert voor Aquafin

Werken aan proper water geeft voldoening en is van levensbelang voor mens en milieu. Maar aan de meeste activiteiten zijn er meer risico's verbonden dan je op het eerste gezicht zou denken.  Zorg dat je de Basis Instructies Veiligheid kent en zeg STOP als je een onveilige situatie ziet. Even een pauze nemen om een risico weg te werken, kan levens redden!