Betoncorrosie door verhoogde sulfideconcentraties

Eén van de problemen waarmee Aquafin regelmatig geconfronteerd wordt, is de aantasting van betonnen rioleringen door verhoogde sulfideconcentraties, met alle gevolgen van dien. We zien beschadigingen en zelfs verzakkingen. Aquafin doet dan ook uitgebreid onderzoek naar deze problematiek.

De schuldige? Waterstofsulfide

Sulfaat zit in alle water, dus ook in het Vlaamse huishoudelijke afvalwater. Dat water transporteren we via ons rioleringsstelsel richting waterzuiveringsstation. Regelmatig passeert het langs pompstations en persleidingen. En in die persleidingen kan het misgaan. Daar heerst namelijk een zuurstofloze, ook wel anaerobe omgeving genoemd.

In die anaerobe omgeving heersen de ideale condities om het sulfaat om te zetten naar waterstofsulfide (H2S). Wanneer het water met daarin het opgeloste H2S weer in een zuurstofhoudende riolering terechtkomt, wordt het waterstofsulfide opgenomen door de biofilm in de betonnen buizen. De micro-organismen in die film verbruiken de sulfiden en produceren zwavelzuur. Dat zuur tast uiteindelijk de betonnen rioleringen aan.

Inschatten van de risico’s

Aquafin onderzoekt hoe we aan die aantasting het hoofd kunnen bieden. Via modellen schatten we in waar de problemen zich in het stelsel kunnen voordoen. We creëerden daarvoor de aquaH2S-rekentool. Die tool schat de verwachte levensduur in van de betonnen buizen. Is die minder dan 75 jaar, dan voorziet Aquafin corrosiebeschermende materialen bij de plaatsing of renovatie van de riolering.

De AquaH2S kan je downloaden op de deelwebsite voor partners en bedrijven.

(opgelet, je verlaat hierdoor de deelwebsite voor onderzoekers)
Lees hieronder de onderzoeksfiche over 'Betoncorrosie'

Brecht Donckels

Studieverantwoordelijke R&D

Evi Vinck

Studieverantwoordelijke R&D