COCKLE berekent vuiluitstoten overstorten

Aquafin beheert zo’n 5.400 overstorten in heel Vlaanderen. Om de vervuilingsdruk op de waterlopen te verminderen, is het van belang te weten welke overstorten het meest kritisch zijn en dus de meeste vuilvracht uitstoten. Aquafin ontwikkelde hiervoor een nieuwe rekentool: COCKLE. Deze tool combineert de overstortdebieten met het tijdsverloop van een overstortevent.

overstort

De bemeting van een 300-tal overstorten door de Vlaamse Milieumaatschappij in het verleden, leveren de gegevens om het debiet aan overgestort rioolwater te bepalen. De peilmetingen worden hiervoor omgezet naar debieten of we kunnen die informatie ook uit modellen halen. Tot nu werd gebruikt gemaakt van een gemiddelde tijdsduur om de concentratie van de meest voorkomende polluenten te bepalen op basis van het debiet. Nadeel is dat je zo ook weer tot gemiddelde concentraties komt en bijvoorbeeld het effect van een ‘first flush’ niet meeneemt. Bij een first flush wordt het bezonken vuil op de bodem van de riool tijdens een stevige bui na een droge periode meegespoeld. Dat is nochtans belangrijke informatie want zo’n kortstondige hoge concentratie vervuiling kan een grote impact hebben op het waterleven.

Het vernieuwende aan COCKLE is dan ook de combinatie (vermenigvuldiging) van het debiet met het reële tijdverloop van een overstortevent op dat specifieke overstort waarvoor je de vuilvracht wil berekenen. En ook dat is gebaseerd op gegevens uit eerdere meetcampagnes. Op die manier laat COCKLE toe om de kriticiteit van overstorten onderling te vergelijken en te beslissen waar eerst wordt ingegrepen. Per polluent kunnen gedetailleerde tijdreeksen van geloosde vuilvrachten worden weergegeven.

In een latere fase zal onderzocht worden of er correlaties zijn tussen de uitgestoten vuilvracht en factoren als hellingsgraad van het stelsel en de aanwezigheid van parasitair water. Momenteel lopen er meetcampagnes om gegevensreeksen hiervoor op te bouwen.

Meer weten? Lees onze paper