Slimgestuurde regenwaterputten dankzij AqtiPut

Heftige regenbuien door de klimaatverandering belasten onze rioleringen zwaar, maar daar wil Aquafin met AqtiPut een oplossing voor bieden door honderden regenwaterputten te veranderen naar slimme regenwaterputten en deze extra te benutten.

In Vlaanderen zijn de meeste regenwaterputten geïnstalleerd op privéterrein waar ze regenwater opvangen. Al deze regenwaterputten samen hebben een aanzienlijke hoeveelheid buffercapaciteit. Door honderden waterputten uit te rusten met een sensor die het signaal vanuit de cloud kan ontvangen, kunnen ze bij zowel regen als droogte een nuttige rol vervullen.
Wanneer er zware regen voorspeld is, krijgen de pompen de opdracht om de regenwaterput preventief (deels) te laten leeglopen. Zo wordt er extra capaciteit vrijgemaakt in de slimme regenputten om de regenbui op te vangen en wordt de riolering minder belast. Op die manier minimaliseren we wateroverlast en overstorten.