Dissolved Air Flotation Pilot (DAF)

Het werken met actief slib op onze zuivering is energetisch niet optimaal. Bij Aquafin willen we de energiewinning uit afvalwater verhogen en evolueren naar een energieneutrale waterzuivering.

Werken aan een energieneutrale waterzuivering

Het werken met actief slib op onze zuivering is energetisch niet optimaal. We voegen veel zuurstof aan het proces toe, die op zijn beurt vervliegt als CO2. Bij Aquafin willen we de energiewinning uit afvalwater verhogen en evolueren naar een energieneutrale waterzuivering. Daarom moet er minder organisch materiaal geoxideerd worden en meer worden omgezet naar slib. Dit slib kunnen we dan verder vergisten naar biogas.

Dissolved Air Flotation

Waterzuivering van de toekomst

We werken in dit onderzoek met hoogbelast slib. Dat zet meer organisch materiaal om naar slib. We hebben minder zuurstof nodig en stoten ook minder CO2 uit. Het resultaat is rijker slib wat we dan kunnen vergisten naar meer biogas. Helaas bezinkt dit slib minder goed, maar door het gebruik van een Dissolved Air Flotation systeem kan dit worden omzeild.

Lees hieronder de onderzoeksfiche over 'Dissolved Air Flotation'

Meer weten?

Bart Saerens

Studieverantwoordelijke R&D