I-QUA

Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt gezocht naar innovatieve en duurzame afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. De nadruk ligt op experimenteel ontwikkelen, testen, monitoren en demonstreren op verschillende type locaties. I-QUA is een Europees project onder Interreg. "I" staat voor innovatie, intelligentie en interactie en "QUA" voor kwalitatieve oplossingen ten behoeve van afvalwatervoorzieningen.

Interreg logo

Onderzoek naar afvalwatervoorzieningen met terugwinning van water, grondstoffen en energie

Gedurende drie jaar ontwikkelen en testen Vlaamse en Nederlandse partners, waaronder Aquafin, gezamenlijk innovatieve oplossingen voor decentrale afvalwatervoorzieningen. Dit gebeurt op vijf testlocaties (twee in Vlaanderen en drie in Nederland) en op één mobiele waterzuiveringsunit met planten (ECOZMobile), die naar verschillende evenementen zal trekken om het afvalwater te behandelen. Het gaat over lozingen in het ‘buitengebied’ met specifiek afvalwater, waarvoor er geen standaard (commerciële) oplossing beschikbaar is.

Door nieuwe vormen van economische activiteiten in het buitengebied, neemt de druk op bestaande of ontbrekende afvalwatervoorzieningen toe. Voor dergelijke verspreide lozingen zijn de bestaande concepten niet geschikt of erg duur (debiet, specifieke samenstelling/ vracht, typegebruik).

Bij de ontwikkeling van de innovaties is er steeds een sterke focus op het lokaal inzetten van het gezuiverde afvalwater en de terugwinning van grondstoffen (nutriënten) en energie. Ervaring wordt opgedaan op afvalwater van een geitenboerderij, een restaurant, een carwash, een lokale voetbalvereniging en een vakantiepark en van tijdelijke lozingen op een festival.

Website I-QUA

Twee jaar na opstart van het project

De voorbije periode stond vooral in het teken van de keuze van de locatiespecifieke, innovatieve, decentrale zuiveringsconcepten en de voorbereiding van de bouw van de pilots. Aquafin was betrokken bij de opmaak en de keuze van de zuiveringsconcepten. Voor één pilot (horeca) waren er obstakels voor de verdere uitwerking van het project en werd een nieuwe case (restaurant) goedgekeurd. Intussen werd ook een nieuwe pilot voor het afvalwater van een vakantiepark toegevoegd.

Een belangrijk onderdeel van het project is het monitoren van wat de verschillende cases opleveren. Aquafin doet dit samen met UGent. In de voorbije periode werden al heel wat meetgegevens verzameld van de mobiele installatie ECOZMobile. Voor de andere cases hebben Aquafin en UGent een intensieve monitoringstrategie afgesproken: voor alle cases zullen gedurende één jaar één keer per maand de basisparameters (BZV, CZV, N en P), E.coli en metalen gemeten worden op representatieve plaatsen van het zuiveringsconcept. Afhankelijk van de kostprijs zullen enkele keren ook micropolluenten bepaald worden.

Bezoek de website voor de meest recente nieuwsberichten.