QUICS

Het project heeft als doel om onderzoekers zodanig op te leiden en te trainen dat ze verder onderzoek kunnen uitvoeren dat past binnen een integraal management van stroomgebieden.

Marie Curie en Aquafin

Onzekerheidsanalyse op waterkwaliteitsmodellen

Quics is een Europees Project gefinancierd in het kader van het research Fellowship Programme Marie Sklodowska-Curie actions. De universiteit van Sheffield coördineert dit project. Het doel van deze studie is onzekerheidsanalyse toepassen op waterkwaliteitsmodellen. Alle mogelijke factoren (parameters, meetgegevens,...) die het resultaat van een model kunnen beïnvloeden, worden meegenomen in de analyse. Zo kan bijvoorbeeld een onjuiste regenmeting onverwacht een belangrijke invloed hebben op het berekende resultaat van het model. Tijdens dit project zullen bestaande statische methoden, die de onzekerheid op het resultaat berekenen, getest worden. Op termijn wil Quics een gebruiksvriendelijke methode ontwikkelen die eenvoudig kan toegepast worden op bestaande modellen. Als associate partner in dit project zorgt Aquafin voor de begeleiding van enkele doctoraatsstudenten die zullen werken op de onzekerheidsanalyse van modellen die momenteel beschikbaar zijn bij Aquafin.

website Quics

Quics logo