TREATREC

De afvalwatersector moet zich voorbereiden op een aantal toekomstige maatschappelijke uitdagingen zoals de recuperatie van grondstoffen, de verwijdering van micropolluenten en een verbetering van de duurzaamheid in de procesvoering.

Maatschappelijke uitdagingen in de afvalwatersector

De doelstellingen van het project zijn:

  • de evaluatie van de technologische haalbaarheid en de kosteneffectiviteit van verschillende geavanceerde toepassingen gericht op grondstoffenrecuperatie en verwijdering van micropolluenten
  • het verbeteren van het wetenschappelijk inzicht van de invloed van afvalwaterbehandeling op micropolluenten
  • het identificeren van de rol van elke stap in het waterzuiveringsproces wat betreft energieconsumptie, betrouwbaarheid en efficiëntie, gerelateerd aan de verwijdering van micropolluenten en stikstof/fosforrecuperatie of –verwijdering
  • het bundelen van de verworven proceskennis in een beslissingsondersteunende tool die toelaat beslissingsnemers een meer onderbouwde en kwalitatieve beslissing te nemen.

 

Treatrec foto beluchting

Enthousiaste studenten

Het project zal uitgevoerd worden door 5 doctoraatsstudenten. Vier van hen zullen een deel van hun tijd doorbrengen bij Aquafin om aan volgende opdrachten te werken;

  • pilootstudie op twee geavanceerde processen voor het verwijderen van farmaceutische stoffen uit het gezuiverde afvalwater; door actief kool (gepatenteerde BioMAC) en uit biologisch opgewaardeerd slib met Phoma sp schimmels
  • pilootwerk op struvietrecuperatie en Anammox
  • Integratie van verschillende facetten (technologisch, economisch, ecologisch,…) van de beschikbare technologieën in een beslissingsondersteunende tool voor het bepalen van de optimale locatie van tertiaire zuivering voor het verwijderen van micropolluenten.

Het project loopt van januari 2015 tot december 2018.

TreatRec
EU logo