VOLATILE

VOLATILE is een Europees onderzoeksproject gefinancierd in het kader van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie. Het doel is een technologieplatform te ontwikkelen voor de fermentatie van huishoudelijk afval en waterzuiveringsslib tot vluchtige vetzuren en omzetting naar hoogwaardige eindproducten. Zo werkt het mee aan een circulaire economie.

Onderzoek naar waterzuiveringsslib

Van slib naar een hoogwaardig eindproduct

Het project wordt gecoördineerd door Tecnalia in Spanje. Het doel is een technologieplatform te ontwikkelen voor de fermentatie van huishoudelijk afval en waterzuiveringsslib tot vluchtige vetzuren en omzetting naar hoogwaardige eindproducten: bio-plastics voor de materiaalindustrie, omega-3 vetzuren voor de voedingsindustrie en microbiële oliën voor de olie-industrie.

beluchtingsbekken

8 business cases

Aquafin vormt één van de acht business cases in dit project en draagt bij aan:

  • het analyseren van het marktpotentieel van het productieplatform voor vluchtige vetzuren en afgeleide producten voor de specifieke situatie in Vlaanderen
  • het uitwerken van een business case
  • de aanlevering van waterzuiveringsslib voor de experimentele ontwikkeling van het productieplatform voor vluchtige vetzuren
  • een studie naar de economische haalbaarheid van de voorgestelde productieketen

Als resultaat van dit onderzoeksproject verwacht Aquafin een nieuwe potentiële afzetmarkt voor haar RWZI slib te krijgen.

Het project loopt van 1 december 2016 tot 30 november 2020.

website Volatile