Zo hou je het rioolstelsel in goede conditie

Via een voor iedereen toegankelijk dashboard, ontwikkeld door Aquafin, kan je als gemeente of rioolbeheerder makkelijk de status van de rioolinspecties opvolgen.

rioolinspectie

Verplichte inspecties

Schade aan een riool is meestal niet onmiddellijk zichtbaar. Preventief asset management vraagt dan wel tijd en kost geld, maar het is onmisbaar om grote ecologische en maatschappelijke risico's uit te schakelen. Bovendien ligt de herstelkost meestal veel lager als je preventief ingrijpt dan wanneer je wacht tot de schade zichtbaar is.

Tegen eind 2027 wil de Vlaamse Regering een volledig en betrouwbaar zicht hebben op de toestand van de Vlaamse riolen. Het traject dat lokale besturen en rioolbeheerders daar naartoe leidt, is gestart in 2020. Momenteel is voor ongeveer 50.000 km (of 98%) van de Vlaamse riolen gekend welke leidingen de grootste kans op falen lopen en waar de schade het grootst zou zijn. Bijna alle gemeenten hebben ondertussen ook een inspectieplan opgemaakt. Tegen eind 2023 moet 25% van de geplande inspecties uitgevoerd zijn, waarvan 25% van de meest kritische riolen (scroll voor de tijdlijn).

De standaarden en de minimumvoorwaarden voor rioolinspecties vind je op de website van de Coördinatiecommissie Intergraal Waterbeleid (CIW)

Volg de status op via het dashboard

Via een vrij toegankelijk dashboard, ontwikkeld door Aquafin, kan je als gemeente of rioolbeheerder makkelijk de status van de rioolinspecties opvolgen. Het dashboard haalt de gegevens op uit AWIS, de rioleringsdatabank van de Vlaamse Milieumaatschappij waarin de gemeenten en rioolbeheerders rapporteren over hun stelsel.

Controleer de inspectiestatus van jouw gemeente

tijdlijn

Al stilgestaan bij het potentieel van warmterecuperatie?