Waterzuivering

We verbruiken dagelijks zo'n 120 liter huishoudelijk afvalwater per persoon. Dat afvalwater wordt via riolen naar één van de zuiveringsinstallaties van Aquafin getransporteerd. Daar wordt het weer proper gemaakt alvorens het naar de beek stroomt.

Waarom is waterzuivering zo belangrijk?

Het nut van waterzuivering

Een waterloop zuivert zichzelf eigenlijk. Dat betekent dat de aanwezige micro-organismen zelf de natuurlijke vervuiling die erin terecht komt, afbreken. Als er te veel mensen in de buurt van een waterloop wonen en die ook nog eens afvalstoffen lozen zoals verf of frituurvet, werkt die natuurlijke zuivering niet meer. Zonder hulp voor de natuur, worden beken een stinkende smurrie zonder waardevol ecologisch leven. Aquafin bootst het natuurlijke zuiveringsproces op grote schaal na in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Met succes, kijk maar eens naar deze vrolijke jonge bever, die vlak bij een uitstroompunt van gezuiverd water dartelt!

hoe werkt waterzuivering?

Welke technieken past Aquafin toe om water te zuiveren?

Toiletgewoontes van de Vlaamse student

In het kleinste kamertje vinden heel wat bijkomende activiteiten plaats, waarvan we sommige maar niet zullen noemen. De cijfers hieronder zijn afkomstig uit een marktonderzoek uit 2017 van AP Hogeschool bij Vlaamse studenten in opdracht van Aquafin.

Berichtjes sturen op het toilet, is de normaalste zaak van de wereld. 57% die het doet. 16% luistert er vooral naar muziek of bekijkt een serie. De smartphone is dan ook een vaste gezel bij 94% van de ondervraagde studenten. 27% van de deelnemers leest graag op het toilet. 44% doet dat old school en houdt het bij tijdschriften, strips en boeken. De meerderheid verkiest ook daarvoor hun smartphone of tablet. Geen wonder dat 28% al eens een smartphone al heeft laten vallen in het toilet!

Een toilet bezoeken, is lang niet voor iedereen een privé-aangelegenheid. 21% voert vrolijk telefoongesprekken op het toilet. Van deze subgroep groep wil slechts 11% echt verbergen waar hij of zij op dat moment is. 39% probeert de gesprekken wel kort te houden. 42% wacht met doortrekken tot het gesprek is afgelopen, de anderen geloven in onvoorwaardelijke vriendschap en maken er geen punt van.

smartphone op toilet

Je mag niet alles doorspoelen

De meeste woningen zijn aangesloten op de openbare riolering, die beheerd wordt door de stad of gemeente. Van daaruit belandt het afvalwater in een collector van Aquafin. Dit is een extra grote rioolbuis die al het rioolwater verzamelt en transporteert naar een waterzuiveringsinstallatie. Daar zuivert Aquafin het water in die mate dat het terug in de natuur geloosd kan worden.

Dankzij deze installaties is de waterkwaliteit in Vlaanderen langzaam maar zeker terug aan het verbeteren. Maar het zuiveringsproces verloopt niet altijd van een leien dakje. Veel mensen lozen vaak onwetend allerlei producten in de riolering die daar eigenlijk niet thuishoren.

 

wijs met water

Waterzuiveringsinstallatie bezoeken?

Voor klassen en verenigingen

Aquafin beheert meer dan 300 waterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen. Sommige zijn uitgerust om bezoekers te ontvangen en rond te leiden. Er is dus ongetwijfeld een installatie in jouw buurt die je kan bezoeken. Ben je met 15 personen of meer, dan kan je een bezoek aanvragen. Onze medewerkers geven je graag een rondleiding. Als je groep uit minder dan 15 personen bestaat, kan je aansluiten bij een andere groep of vereniging.

 

Rondleidingen