Werfrisico's en omwonenden

Garandeer je eigen veiligheid. Maar ook dat van je partners en omwonenden. Je draagt zelf de nodige signalisatiekledij, zodat je makkelijk gezien wordt. Je zorgt ook voor een duidelijke signalisatie. Zo maak je je werf veilig.

OP de werf

Welke gevaren?

Naast een goede zichtbaarheid zijn er nog zaken waarmee je rekening mee moet houden als je werken uitvoert op publiek domein. De belangrijkste gevaren, risico’s en hinder bij riolerings- en wegeniswerven in het openbaar domein zijn:

  • Aanrijdingen door werfverkeer
  • Struikelgevaar
  • Vallende objecten
  • Val- en verdrinkingsgevaar
  • Blootstelling aan asbest en andere schadelijke stoffen
  • Stabiliteitsproblemen, instortingsgevaar, trillingen
  • Explosiegevaar (schade aan nutsleidingen, oorlogsmunitie
  • Daar bovenop komen stof- en geluidshinder voor de omwonenden

Ook het milieu kan schade ondervinden:

  • Lozen afvalwater
  • Effecten bemaling op omgeving

De bouwheer en aannemer hebben de verantwoordelijkheid om een veilige werfomgeving te creëren.

We hebben  een uitgebreide instructiekaart voorzien die alle risico's oplijst en daar de nodige acties tegenover stelt. Lees ze aandachtig voor je werken uitvoert

Lees de basisinstructie grondig

Zorg ook voor duidelijke signalisatie en het bijhorende signalisatieplan. Veilige werkomstandigheden creëer je met borden, lichten en de juiste kledij.

Lees de volledige instructie

Zorg voor elkaar

Merk je een onveilige situatie op? Zeg STOP en pak het risico aan. Een korte stop redt levens!

Maak veilig werken zichtbaar

Nood aan een affiche in de werfkeet?

Download hier onze Life Saving Rules affiche. Ze is beschikbaar in 11 talen: Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Spaans en Turks. Print ze af en geef ze een prominente plaats in je werfkeet.

Maar ook onze PBM-affiche en STOP-affiche kan je makkelijk downloaden