Life Saving Rules

Wat moet je weten en doen als je als aannemer werken uitvoert op sites of werven van Aquafin? Zorg dat alle medewerkers de Life Saving Rules kennen voor de activiteiten die ze uitvoeren.

Kom voorbereid op de werf

Wat moet je weten en doen als je als technisch partner werken uitvoert op sites of werven van Aquafin? Zorg ervoor dat jij en alle andere medewerkers die met en voor je werken alle risico’s verbonden aan het werk goed kent. En wat je moet doen om die risico’s tot een minimum te herleiden.

Is de veiligheid tijdens de werken niet gegarandeerd? Dan zeg je luid en duidelijk STOP!

Life Saving Rules - Hou het helder

Hou het helder

Alcohol, verdovende middelen en zware medicatie die je fysieke en mentale paraatheid beïnvloeden horen niet op een werf. Je werkt dus nooit onder invloed. Hou het helder.
Lees meer
Life Saving Rules - PBM's

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) kunnen je leven redden. Ze zijn dus levensnoodzakelijk op onze werven. Weet dus welke PBM’s je wanneer draagt.
Lees meer
Life Saving Rules - Gastdetectie

Je gasmeter, een levensnoodzakelijke PBM

Werken voor Aquafin in besloten ruimtes of in de buurt van septisch materiaal. ? Gebruik dan een gasdetector die is ontworpen voor persoonlijke detectie van een gevaarlijke atmosfeer.
Lees meer
Life Saving Rules - Vergunningen en LMRA

Vergunningen en LMRA

Voer je werken uit voor Aquafin? Zorg dat je alle vergunningen dan hebt voor je aan de werken begint. Doe ook bij elk begin van een werkdag een LMRA (Last Minute Risk Analyse of Laatste Minute Risico Analyse). Doe dit ook elke keer de werken een nieuwe fase ingaan. Zo ben je je op elk moment van de werken bewust van het risico en je erop anticiperen.
Lees meer
Life Saving Rules - Werfrisico Omwonenden

Werfrisico's en omwonenden

Werk je op de openbare weg? Dan zorg je dat je gezien wordt. Je draagt zelf duidelijk zichtbare kledij, maar zorgt ook dat je werf van heldere signalisatie voorzien is. Daarnaast maak je een inschatting van de risico's en plaatst daar de nodige acties tegenover.
Lees meer
Life Saving Rules - Biologische agentia

Biologische agentia

Onbeschermd contact met afvalwater kan je behoorlijk ziek maken. Zorg dat je voorbereid bent als je toch in contact kan komen met de biologische agentia in ons afvalwater
Lees meer
Life Saving Rules - Uitschakelen

Uitschakelen van toestellen

Wanneer je aan toestellen gaat werken, wil je dat ze volledig spanningsloos. Weet dus wat je moet doen om met 100 % zekerheid om een toestel veilig uit dienst te nemen of elektrisch “buiten spanning” te plaatsen.
Lees meer
Life Saving Rules - Afdalen

Veilig afdalen op de werf

Afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Naast het valgevaar dat je loopt, vormen ook de gassen in het afvalwater en andere risico’s van beslotenheid een reëel en dodelijk gevaar. Een verplichte opleiding daarover is dus meer dan noodzakelijk.
Lees meer
Life Saving Rules - Valriscio

Valrisico

Open putten of randen van bekkens zorgen op zo goed als al onze installaties voor valrisico's. Verzeker jouw veiligheid en die van anderen met collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Lees meer
Life Saving Rules - Hijsactiviteiten

Hijsactiviteiten

Om lasten veilig te hijsen, moet je zorgvuldig te werk gaan. Als het hijsmateriaal breekt en de last neervalt, kunnen jezelf en de omstaanders zware verwondingen oplopen. Loop dus nooit onder een last.
Lees meer
Life Saving Rules - Werken in sleuven

Werken in sleuven

Werken in sleuven is niet zonder gevaar. De sleuf kan inkalven of zelfs instorten. Zorg dus dat je de sleuven altijd veilig aanbrengt en voorzie ook het nodige collectieve beveiligingsmateriaal.
Lees meer
Life Saving Rules - Werken bij open water

Verdrinkingsrisico

Voer je werken uit waarbij er een verdrinkingsrisico is? Draag dan altijd een reddingsvest en voorzie een reddingsboei met lijn.
Lees meer
Life Saving Rules - Elektriciteit

Elektriciteit

Elektrische werkzaamheden voer je alleen uit als je BA4 of BA5 gecertifieerd bent.
Lees meer
Life Saving Rules - Chemicaliën

Werken met chemicaliën

Bij Aquafin kan je in contact komen met chemische stoffen die risico’s kunnen opleveren voor mens, dier of milieu. Volg altijd en overal strikt de veiligheidsvoorschriften op.
Lees meer
Life Saving Rules - Explosiegevaar

Explosierisico

Ga je werken binnen een binnen een zone waar er explosiegevaar heerst? Wees dan extra waakzaam.
Lees meer
Life Saving Rules - Veilige en propere werf

Een veilige en propere werf

Zorg dat je werf altijd proper is en dat alles veilig is afgebakend. Zo zorg je voor veiligheid van je medewerkers én van de omwonenden. Ook een heldere en duidelijk signalisatie zorgt dat de werf altijd veilig is.
Lees meer

Veiligheid komt altijd eerst

Onveilige situatie? Zeg STOP!

Alle medewerkers van Aquafin en alle medewerkers van contractoren hebben het mandaat om STOP te zeggen als er een onveilige situatie is. Een korte stop redt levens! Alleen zo kunnen we de veiligheid van onze collega's, partners en leveranciers garanderen.

Zeg STOP! tegen onveilige situaties

Toch een ongeval?

Meld elk ongeval dat tijdens activiteiten in opdracht van Aquafin gebeurt binnen de 24 uur. Dat doe je  per mail aan je contactpersoon bij Aquafin, met een kopie aan ongevallen@aquafin.be. Het is niet de bedoeling om met een beschuldigende vinger te zwaaien, maar wel om collectief uit het gebeurde te leren.

In de e-mail gericht aan ongevallen@aquafin.be vermeld je altijd:

  • de naam of namen van het/de slachtoffer(s)
  • of het over een arbeidsongeval of een schierongeval
  • gaat waar en wanneer het arbeidsongeval of schierongeval gebeurde
  • welke activiteit het slachtoffer/de slachtoffers uitvoerde(n) tijdens het arbeidsongeval of schierongeval 
  • bijkomende omstandigheden om het ongeval verder te duiden

Maak veilig werken zichtbaar

Nood aan een affiche in de werfkeet?

Download hier onze Life Saving Rules affiche. Ze is beschikbaar in 11 talen: Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Spaans en Turks. Print ze af en geef ze een prominente plaats in je werfkeet.

Maar ook onze PBM-affiche en STOP-affiche kan je makkelijk downloaden