Explosierisico

Deze basisinstructie beschrijft de veiligheidsprincipes die je toepast in en nabij de
gevarenzones waarbinnen zich een explosieve atmosfeer kan vormen.

Voorkom ontsteking in gezoneerde gebieden

Binnen gezoneerde gebieden kan zich in bepaalde omstandigheden een explosief mengsel vormen. Bij aanwezigheid van een ontstekingsbron kan het tot explosie komen. Vermijd ontstekingsbronnen in deze zones en lees hoe je er veilig werkt.

Naar de volledige instructie

Let op

Voor risicovolle activiteiten moeten contractoren over een VCA certificering beschikken. Waar nodig is er wel een overgangsperiode voorzien.

Merk je een onveilige situatie op? Zeg STOP en pak het risico aan. Een korte stop redt levens!