Persoonlijke beschermingsmiddelen

Je kan de kans op ongevallen sterk verminderen als je je bewust bent van de risico's die je loopt. Altijd de juiste PBM's dragen is een verplichting op infrastructuur van Aquafin, maar ook de juiste ingesteldheid om veilig weer naar huis te keren na het werk.  

Deze PBM's draag je altijd

 • Veiligheidsschoenen: draag je altijd en overal.
 • Veiligheidshelm: verplicht op alle locaties. Uitzondering: Bij de uitvoering van collectorinspecties is helmdracht niet verplicht.
 • Gasdetectietoestel: alle Aquafin-medewerkers en raamcontractanten met toegang tot volledige installatie dragen een gasdetectietoestel bij zich dat geactiveerd is. Behalve: 
  • Bij transport
  • groenonderhoud
  • indien anders bepaald in projectveiligheidsvoorschriften
  • voor bezoekers vergezeld van een Aquafin medewerker met gasdetectie

Hou er rekening mee dat een gasdetectietoestel H2S, CO, CH4 en O2 moet kunnen detecteren. Hulp nodig bij je keuze?

Deze PBM's heb je altijd op zak

 • Veiligheidsbril/scherm: heb je altijd en overal bij je. Betreed je een niet administratief gebouw, dan draag je de bril. Werk je buiten, dan draag je de bril in functie van het werk (bv. bij kans op splinters of spatten, …).
 • Signalisatiejas/hesje: draag je op werven nabij de openbare weg en nabij werfverkeer op installaties.
 • Veiligheidshandschoenen: je hebt de juiste handschoenen bij je in functie van de activiteit die je gaat uitvoeren op onze installaties. Je draagt ze ook bij de manipulatie van deksels op collectoren. Plan je enkel een bezoek of doe je een inspectie of rondgang op een locatie zonder bijkomende taken, dan is het dragen van de handschoenen niet verplicht. Opgelet: plastic wegwerphandschoenen zijn geen werkhandschoenen. Je draagt ze enkel bij bepaalde procestaken, zoals monster- en staalnames.
 • Lange broek/mouwen: een lange broek en shirt of trui met lange mouwen draag je wanneer je zelf inschat dat de uit te voeren taak kwetsuren aan armen of benen kan veroorzaken. 
 • Gehoorbescherming: draag je wanneer de geluidsbron hoger is dan 85 dB(A).

 

Onveilige situatie? Zeg STOP!

Het dragen van de PBM's verhoogt je persoonlijke veiligheid. Maar er is meer dan het dragen van de correcte PBM's alleen. Veilig handelen en denken is de absolute voorwaarde om letsels en ongevallen te voorkomen. Alle medewerkers van Aquafin en alle contractoren hebben het mandaat om STOP te zeggen als er een onveilige situatie is. Alleen zo kunnen we de veiligheid van onze collega's, partners en leveranciers garanderen.

Zeg STOP! tegen onveilige situaties

Alarm voor H2S gehad?

Is er een gasalarm opgetreden in een werkruimte tijdens de uitvoering van een  werk? Meld de meting aan Aquafin. We leren graag uit de feedback die we krijgen.

Affiche PBM's

Affiche PBM's

Affiche PBM's

Een affiche nodige voor in de werfkeet of je website? Geen probleem! De Nederlandstalige drukklare affiche vind je hier.

Er is ook een versie opgemaakt in drie talen: Nederlands, Frans en Engels. De drukklare versie staat hier.

Heb je een A5 Flyer nodig op je werf? Ook die zijn voorzien. We hebben een Nederlandse versie en een drietalige versie in het Nederlands, Engels en Frans