Werken met chemicaliën

Bij Aquafin kan je in contact komen met chemische stoffen die risico’s kunnen opleveren voor mens, dier of milieu. Volg altijd en overal strikt de veiligheidsvoorschriften op.

Transport, opslag en gebruik

Bij de levering van chemicaliën begeleidt een Aquafinmedewerker de transporteur naar de gemarkeerde lospiste bij de opslagtank. De leverancier handelt volledig zelfstandig en blijft gedurende de volledige losprocedure aanwezig ter hoogte van het lospunt. Je volgt de veiligheidsvoorschriften verbonden aan de chemische middelen strikt op. Uiteraard zorg dat je de juiste PBM's draagt. Maak ook de nodige afspraken met onze medewerker over hoe je elkaar verwittigt bij noodsituaties.

Lees de volledige instructie

Let op

Voor risicovolle activiteiten moeten contractoren over een VCA certificering beschikken. Waar nodig is er wel een overgangsperiode voorzien.

Een onveilige situatie gezien? Zeg STOP! Een korte pauze om het risico weg te nemen, redt levens!

Maak veilig werken zichtbaar

Download hier onze Life Saving Rules affiche. Ze is beschikbaar in 11 talen: Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Spaans en Turks. Print ze af en geef ze een prominente plaats in je werfkeet.

Maar ook onze PBM-affiche en STOP-affiche kan je makkelijk downloaden