Werken op de openbare weg

Werken van categorie 6 hebben een specifieke signalisatievergunning nodig. De signalisatie ter plekke moet natuurlijk wel in orde zijn om ongevallen te voorkomen. 

Zichtbaarheid van voertuig en personen

Voor werken van categorie 6 is er een goedgekeurd signalisatieplan nodig. Veilige werkomstandigheden creëer je met borden, lichten en de juiste kledij.

 

Lees de volledige instructie

Let op

Voor risicovolle activiteiten moeten contractoren over een VCA certificering beschikken. Waar nodig is er wel een overgangsperiode voorzien.

Merk je een onveilige situatie op? Zeg STOP en pak het risico aan. Een korte stop redt levens!