Elektriciteit

Elektrische werkzaamheden mogen enkel uitgevoerd worden met een goedgekeurd coördinatiedocument.

Eerst collectieve bescherming

Als het kan, werk dan zonder spanning of zonder genaakbare spanning. Ken de risico's per type activiteit én bescherm jezelf met de juiste PBM's.

Lees de volledige veiligheidsinstructie

Let op

Voor risicovolle activiteiten moeten contractoren over een VCA certificering beschikken. Waar nodig is er wel een overgangsperiode voorzien.

Merk je een onveilige situatie op? Zeg STOP en pak het risico aan. Een korte stop redt levens!