Uitschakelen van toestellen

In deze basisinstructie lees je een duidelijke en 100 % betrouwbare werkwijze om een toestel veilig uit dienst te nemen of elektrisch “buiten spanning” te werken volgens de vitale voorschriften.

Waarom uitschakelen?

De meeste machines van waterzuiveringsinstallaties kunnen lokaal, automatisch of van op afstand gestart worden. Wanneer een toestel niet draait, ben je nooit zeker dat dit even later toch niet automatisch opstart. Of dat het aangezet wordt door iemand die niet op de hoogte is van de geplande werken.

Dit kan leiden tot ernstige verwondingen bij jezelf, een collega of een medewerker van Aquafin.

Gewoon afschakelen van een toestel of installatie is niet altijd voldoende. Je moet er ook voor zorgen dat de restenergie weggenomen wordt voordat je veilig aan het toestel kan beginnen werken. 

Lees de volledige instructie

Let op

Voor risicovolle activiteiten moeten contractoren over een VCA certificering beschikken. Waar nodig is er wel een overgangsperiode voorzien.

Merk je een onveilige situatie op? Zeg STOP en pak het risico aan. Een korte stop redt levens!