Werfrisico's en omwonenden

Deze basisinstructiekaart beschrijft de meest voorkomende risico’s samen voor omwonenden van een werf van Aquafin in of nabij een woongebied. Werven zijn gevaarlijk, zeker voor buitenstaanders!

Welke gevaren?

De belangrijkste gevaren, risico’s en hinder bij riolerings- en wegeniswerven in het openbaar domein zijn:

  • Aanrijdingen door werfverkeer
  • Struikelgevaar
  • Vallende objecten
  • Val- en verdrinkingsgevaar
  • Blootstelling aan asbest en andere schadelijke stoffen
  • Stabiliteitsproblemen, instortingsgevaar, trillingen
  • Explosiegevaar (schade aan nutsleidingen, oorlogsmunitie
  • Daar bovenop komen stof- en geluidshinder voor de omwonenden

Ook het milieu kan schade ondervinden:

  • Lozen afvalwater
  • Effecten bemaling op omgeving

De bouwheer en aannemer hebben de verantwoordelijkheid om een veilige werfomgeving te creëren.

Lees de basisinstructie grondig

Zorg voor elkaar

Merk je een onveilige situatie op? Zeg STOP en pak het risico aan. Een korte stop redt levens!