Werken in sleuven

Enkel bevoegde en ervaren personen mogen werken in, aan of in de nabijheid van sleuven. Op die plaatsen komen heel veel risico's samen, zorg dus dat je de basisinstructie kent.

Welke risico's?

In en rond sleuven kom je uiteenlopende gevaren tegen:

 • Instorting / inkalven van een sleuf (met bedelving van één of meerdere slachtoffers)
 • Vallend materiaal in de sleuf
 • Val van persoon in put of sleuf
 • Beschadigde nutsleidingen waardoor je in contact kan komen met gas, elektriciteit, (afval-)water
 • Schadelijke stoffen en gassen (recente of historische bodemverontreiniging; machines met verbrandingsmotoren, bouwstoffen) 
 • Biologische agentia in bevuilde grond of riolering
 • Bewegende graafmachines

Lees de veiligheidsinstructie

Sleuven kunnen als besloten ruimte worden beschouwd

 • beperkte bewegingsruimte
 • moeilijke evacuatie
 • slechte ventilatie
 • kans op aanwezige gevaarlijke gassen

Voor meer info en analyse van dit risico gebruik je de Vlario-checklist over besloten ruimtes in werfsituaties.

Zorg voor elkaar

Merk je een onveilige situatie op? Zeg STOP en pak het risico aan. Een korte stop redt levens!