Werken met chemicaliën

Bij Aquafin kan je in contact komen met gevaarlijke stoffen die risico’s kunnen opleveren voor mens, dier of milieu. Zorg dat je de regels kent.

Transport, opslag en gebruik

Een technisch medewerker zal de transporteur begeleiden naar de gemarkeerde lospiste bij de opslagtank. De leverancier handelt volledig zelfstandig en blijft gedurende de volledige losprocedure aanwezig ter hoogte van het lospunt. Zorg dat je de juiste PBM's draagt en maak de nodige afspraken met de TM over hoe je elkaar verwittigt bij noodsituaties.

Lees de volledige instructie

Let op

Voor risicovolle activiteiten moeten contractoren over een VCA certificering beschikken. Waar nodig is er wel een overgangsperiode voorzien.

Een onveilige situatie gezien? Zeg STOP! Een korte pauze om het risico weg te nemen, redt levens!