Persoonlijke beschermingsmiddelen

Afhankelijk van de locatie, draag je veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril of –scherm, een helm, een signalisatiejas of -hesje, veiligheidshandschoenen, gehoorbescherming en/of een gasdetectietoestel.

Strengere PBM regels vanaf 1 augustus 2021

De regels rond het dragen van de PBM’s werden sinds 1 januari 2021 aangescherpt en zijn vanaf 1 augustus 2021 bindend voor iedereen. De nieuwe richtlijnen gelden vanaf je een waterzuivering (exclusief het dienstgebouw), pompstation of collector(werf) betreedt.

We voorzien een overgangsperiode, zodat je je kan voorbereiden, maar we vragen met aandrang de voorschriften zo snel mogelijk te volgen. Voldoe je na 1 augustus niet aan de regels, dan wordt je de toegang tot de installatie geweigerd.

PBM's bij Aquafin

Deze PBM's draag je altijd

 • Veiligheidsschoenen: draag je altijd en overal.
 • Veiligheidshelm: verplicht op alle locaties. Uitzondering: Bij de uitvoering van collectorinspecties is helmdracht niet verplicht.
 • Gasdetectietoestel: alle Aquafin-medewerkers en raamcontractanten met toegang tot volledige installatie dragen een gasdetectietoestel bij zich dat geactiveerd is. Behalve: 
  • in administratieve gebouwen en op parkings
  • voor bezoekers vergezeld van een Aquafin medewerker met gasdetectie
  • als externe partner aan het werk in de buitenlucht (maar wel altijd op de constructies)
  • indien anders bepaald in coördinatiedocument of werkvergunning.

Hou er rekening mee dat een gasdetectietoestel H2S, CO, CH4 en O2 moet kunnen detecteren. Hulp nodig bij je keuze?

Deze PBM's heb je altijd op zak

 • Veiligheidsbril/scherm: heb je altijd en overal bij je. Betreed je een niet administratief gebouw, dan draag je de bril. Werk je buiten, dan draag je de bril in functie van het werk (bv. bij kans op splinters of spatten, …).
 • Signalisatiejas/hesje: draag je op werven nabij de openbare weg en nabij werfverkeer op installaties.
 • Veiligheidshandschoenen: je hebt de juiste handschoenen bij je in functie van de activiteit die je gaat uitvoeren op onze installaties. Je draagt ze ook bij de manipulatie van deksels op collectoren. Plan je enkel een bezoek of doe je een inspectie of rondgang op een locatie zonder bijkomende taken, dan is het dragen van de handschoenen niet verplicht. Opgelet: plastic wegwerphandschoenen zijn geen werkhandschoenen. Je draagt ze enkel bij bepaalde procestaken, zoals monster- en staalnames.
 • Lange broek/mouwen: een lange broek en shirt of trui met lange mouwen draag je wanneer je zelf inschat dat de uit te voeren taak kwetsuren aan armen of benen kan veroorzaken. 
 • Gehoorbescherming: draag je wanneer de geluidsbron hoger is dan 85 dB(A).

Alarm voor H2S gehad?

Is er een gasalarm opgetreden in een werkruimte tijdens de uitvoering van een  werk? Meld de meting aan Aquafin. We leren graag uit de feedback die we krijgen.

Affiche PBM's

Affiche PBM's

Affiche PBM's

Een affiche nodige voor in de werfkeet of je website? Geen probleem! De Nederlandstalige drukklare affiche vind je hier. De webversie staat dan weer hier.

Er is ook een versie opgemaakt in drie talen: Nederlands, Frans en Engels. De drukklare versie komt er binnenkort aan. Maar tot dan kan je hier terecht voor de webversie.