Eén met onze omgeving

Bij Aquafin bouwen we bruggen met partners die dezelfde normen en waarden uitdragen. We werken niet naast elkaar maar met elkaar.

Onze accenten

Openbare werken brengen altijd hinder met zich mee. We zorgen ervoor dat de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt blijft en we werken aan tijdige en correcte informatie over het verloop van de werken.

Onze bouwplaatsen zijn zones waar mensen werken, maar waar ook mensen wonen. De veiligheid binnen die zones, zowel voor de arbeiders als voor aangelanden, heeft onze hoogste prioriteit.

Samen met onze medewerkers willen we een bijdrage leveren aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die met drinkwater en/of zuivering van afvalwater te maken hebben. Organisaties die zo'n projecten leiden, kunnen een aanvraag voor samenwerking indienen. Lees onze richtlijnen.

Engagement naar onze omgeving

mihi

Minder hinder voor de omgeving

Rioleringswerken zijn meestal ingrijpend, zeker als ze uitgevoerd worden in een dorpskern of op een drukke verbindingsweg. We willen er alles aan doen om de hinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken.
Lees meer
werf

Jouw veiligheid op onze werf

Om die veiligheidsrisico’s voor jou en ons te beperken, nemen we een hele reeks maatregelen.
Lees meer
OVO diploma

Steun voor projecten en ondernemers in Afrika

Aquafin is kernlid van Ondernemers voor Ondernemers. Dat betekent dat we vertegenwoordigd zijn in de bestuursorganen van de vzw en dat we onze expertise delen voor projecten die een duurzame groei in lage- en middeninkomenslanden bevorderen.
Lees meer

Alles begint bij water...

Omdat water een basisbehoefte is en ons werkdomein, steunt Aquafin jaarlijks een aantal projecten die te maken hebben drinkwater en sanitatie in landen in ontwikkeling. We doen dat via NGO's en vzw's in Vlaanderen die ons de kans bieden om behalve financieel ook met onze expertise bij te dragen aan het project.
Lees meer