Diensten voor alle steden en gemeenten

Uitbouw en renovatie van infrastructuur in Vlaanderen

statustool rioolinspecties ontwikkeld door Aquafin

Zo hou je het rioolstelsel in goede conditie

Via een vrij toegankelijk dashboard, ontwikkeld door Aquafin, kan je als gemeente of rioolbeheerder makkelijk de status van de rioolinspecties opvolgen.
Lees meer
Matchmaker Aquafin

Matchmaker tussen lokale en gewestelijke projecten

Om de kwaliteitsdoelstellingen voor de waterlopen dichterbij te brengen, vertrekken we vanuit de investeringsplannen van de gemeenten en koppelen we er bovengemeentelijke infrastructuurprojecten aan die er naadloos op aansluiten.
Lees meer

Gebruik van grondstoffen van Aquafin

Riothermie met Aquafin

Warmte uit rioolwater hergebruiken

Thermische energie-recuperatie uit de riolering of uit gezuiverd afvalwater is een steeds interessantere piste. Bekijk hier onze open calls en de kaart met het potentieel in Vlaanderen.
Lees meer
proefprojecten met gezuiverd water van Aquafin

Projecten met gezuiverd water

Gezuiverd afvalwater kan verder opgewaardeerd worden tot eender welke kwaliteit. Daarna kan het een nuttige toepassing krijgen in industrie, landbouw of zelfs als drinkwater. Ook grijs water afkomstig van douches kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld op wijkniveau.
Lees meer

Tips om regenwater te infiltreren en bufferen

Hemelwater infiltreren

Hemelwater infiltreren

Regenwater laten infiltreren in de bodem kan in principe overal. Toch zijn de mogelijkheden niet altijd gekend en spelen randvoorwaarden een belangrijke rol in de keuze van het soort infiltratie. Ontdek hoe je infiltratie alle kansen geeft.
Lees meer
water bufferen vergroot biodiversiteit

Hemelwater bufferen en hergebruiken

Waar infiltratie geen optie is, loont het de moeite om als volgende stap na te denken over buffering en hergebruik. Openbaar domein kan perfect verschillende functies hebben.
Lees meer