Hemelwaterplannen

Een hemelwaterplan van Aquafin geeft ruimte aan water, op maat van elke gemeente.

Regen hoeft geen bedreiging te zijn

De gevolgen van de klimaatverandering worden stilaan heel erg zichtbaar. In 60 jaar tijd is het aantal dagen met zeer zware neerslag in België verdubbeld. Gelukkig hebben steden en gemeenten heel wat mogelijkheden om creatief om te gaan met regenwater. Bij Aquafin kunnen ze terecht voor de opmaak van een hemelwaterplan met maatregelen die haalbaar zijn in de praktijk.

Hemelwaterplannen voor gemeenten

Overstromingen uit de riolering zullen twee maal vaker voorkomen tegen 2030 en tot zelfs vijf maal in 2050. Voor gemeenten die nu al regelmatig kampen met wateroverlast of zich willen voorbereiden op hevigere regenbuien in de toekomst, maken we een hemelwaterplan op. Dat sluit altijd aan op de specifieke behoeften en situatie van de gemeente zonder het probleem te verschuiven naar een buurgemeente.

De samenwerking verloopt erg professioneel, we kunnen gebruik maken van knowhow die je als gemeente nooit zelf kunt opbouwen.

Burgemeester Overijse
picknick op verharde ondergrond

Bredere inspiratie nodig?

  • In de databank van Publieke Ruimte vind je heel wat voorbeelden van Vlaamse stadsinrichtingsprojecten waarin vernieuwend wordt omgegaan met regenwater.
  • Het platform Amsterdam Rainproof heeft een toolbox samengesteld voor burgers, professionals en ambtenaren. Daarin worden inspiratie, informatie en initiatieven samengebracht om Amsterdam (en andere steden of gemeenten) rainproof te maken.
  • Het klimaat past ook in jouw straatje. De waarde van klimaatbestendig inrichten. Voorbeeldboek van het Kenniscentrum Techniek van de universiteit van Rotterdam. Het  toont de mogelijkheden van eenvoudige en haalbare klimaatbestendige inrichtingen van woonstraten.
  • De Nederlandse stichting RIONED heeft een publicatie samengesteld waarin de stappen om te komen tot een klimaatadaptatie op stadsniveau beschreven wordt.