Hemelwaterplannen

Voor een leefmilieu in harmonie met water, moet er ruimte zijn voor regenwater. Letterlijk, om het te laten infiltreren in de ondergrond, bufferen of vertraagd afvoeren. Maar ook figuurlijk, door alert te zijn op kansen om water in onze omgeving te integreren. Vlaanderen krijgt namelijk steeds vaker te kampen met overstromingen, maar ook met periodes van langdurige droogte.

Regen hoeft geen bedreiging te zijn

De gevolgen van de klimaatverandering worden stilaan heel erg zichtbaar. In 60 jaar tijd is het aantal dagen met zeer zware neerslag in België verdubbeld.  We moeten afstappen van het idee dat  regen- en afvalwater zo snel mogelijk moeten worden afgevoerd in één buis. Het lijkt contradictorisch, maar water ter plaatse houden is net de beste remedie tegen wateroverlast. Straten ontharden om regenwater te laten infilteren, kan bijna altijd. Regenwater ter plaatse houden, bijvoorbeeld in kunstmatige buffers bij bomen, geeft ook de mogelijkheid om om water nog te gebruiken in periodes van droogte.

Hemelwaterplannen voor gemeenten

Overstromingen uit de riolering zullen twee maal vaker voorkomen tegen 2030 en tot zelfs vijf maal in 2050. Voor gemeenten die nu al regelmatig kampen met wateroverlast of zich willen voorbereiden op hevigere regenbuien in de toekomst, maken we een hemelwaterplan op. Dat sluit altijd aan op de specifieke behoeften en situatie van de gemeente zonder het probleem te verschuiven naar een buurgemeente.

De samenwerking verloopt erg professioneel, we kunnen gebruik maken van knowhow die je als gemeente nooit zelf kunt opbouwen.

Burgemeester Overijse
picknick op verharde ondergrond

Bredere inspiratie nodig?

  • Aquafin en Vlario brengen op de website blauwgroenvlaanderen.be een reeks maatregelen samen om hemelwater te laten infiltreren in de bodem. Er zitten handige filters in die de gepaste maatregelen genereren voor een specifieke situatie. Goede voorbeelden van Vlaamse steden en gemeenten inspireren nog meer! Ook particulieren vinden op deze website ideeën om hun huis en tuin klimaatbestendig te maken.
  • Ook in de databank van Publieke Ruimte vind je heel wat voorbeelden van Vlaamse stadsinrichtingsprojecten waarin vernieuwend wordt omgegaan met regenwater.
  • Het klimaat past ook in jouw straatje. De waarde van klimaatbestendig inrichten. Voorbeeldboek van het Kenniscentrum Techniek van de universiteit van Amsterdam. Het  toont de mogelijkheden van eenvoudige en haalbare klimaatbestendige inrichtingen van woonstraten.
  • De Nederlandse stichting RIONED heeft een publicatie samengesteld waarin de stappen om te komen tot een klimaatadaptatie op stadsniveau beschreven wordt.