Sponsoring

Aquafin kan in beperkte mate initiatieven sponsoren die aansluiten bij de maatschappelijke meerwaarde die het bedrijf verwezenlijkt. Projecten of activiteiten moeten bijdragen tot propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Elke aanvraag wordt individueel onderzocht.

Types sponsoring

Het bedrijf kent twee soorten sponsoring toe, klassieke sponsoring en sponsoring van sociale projecten. De sponsoring moet passen binnen het hiervoor vastgelegde budget. Als de vraag de beschikbare middelen overstijgt, kiest Aquafin de doelen uit die het nauwst aansluiten bij onze kernactiviteiten.

Klassieke sponsoring

Aanbod

Aquafin verstrekt financiële of materiële ondersteuning voor publicaties of activiteiten die verband houden met

  • einde van collectorwerken of andere Aquafin-werken
  • waardering voor waterleven en propere waterlopen
  • responsabilisering rond gebruik van hemelwater of hergebruik van grondstoffen.

De aanvrager is een bedrijf, een Belgisch rechtspersoon (VZW) of erkende vereniging actief op het Belgisch grondgebied. Uitgesloten zijn dus informele groepen van personen, of individuen. De aanvraag beschrijft een duidelijk doel en geeft voldoende informatie over hoe de steun van Aquafin bijdraagt aan dat doel.

Voorwaarden

Aquafin krijgt de mogelijkheid om informatie te geven over onze maatschappelijke meerwaarde, tijdens de activiteit of in de gesponsorde publicaties. De afspraken hierover worden vooraf vastgelegd. We gaan dus niet in op aanvragen waarin de return louter bestaat uit het aanleveren van een logo (in publicaties of op promomateriaal).

Aquafin steunt geen activiteiten waarover wij oordelen dat ze onvoldoende duurzaam zijn opgevat. Ons logo mag ook nooit vermeld worden op wegwerpartikelen.

Sponsoring van sociale projecten

Aanbod

In het kader van Corporate Social Responsibility steunt Aquafin initiatieven en/of projecten die binnen het expertisedomein van Aquafin vallen. Het gaat dan om financiële of logistieke steun en het delen van kennis. Volgende projecten komen in aanmerking:

  • een concrete verbetering van sanitatie (sanitaire voorzieningen) en/of drinkwater (vooral in landen van ontwikkeling waar deze stap nog voor sanitatie komt). 
  • slim omgaan met hemelwater
  • zorgen voor hergebruik van regen- en/of afvalwater.

De aanvrager is een Belgisch rechtspersoon (VZW) of erkende vereniging actief op het Belgisch grondgebied. Uitgesloten zijn dus informele groepen van personen, of individuen.

Voorwaarden

De eerste stap is de indiening van een beknopt dossier. Daarin wordt het project duidelijk omschreven, samen met de verwachte resultaten van de inbreng van Aquafin.

Wil je steun aanvragen voor een sociaal project?

Volg dan de richtlijnen in het document hieronder en neem contact op met Anja De Wit.  

steun voor sociale projecten in het zuiden
Anja De Wit

Anja De Wit

adviseur Communicatie en coördinator CSR projecten