Nog meer educatief materiaal

Een les over waterzuivering en zoek je nog educatief materiaal? Wij hebben een aanbod (digitale) posters en brochures om te gebruiken in de les.

Lager onderwijs

Dario

Strip "De Rioolrace"

Een stripverhaal over waterzuivering met onze mascotte Dario in de hoofdrol, getekend door Jan Bosschaert. Dario kent de rioleringsinfrastructuur en de waterzuivering op zijn duimpje. Wanneer hij op een dag een vreemd briefje krijgt van zijn oom Gust is hij in alle staten. De lezer volgt Dario en zijn vriend Raf de rat op een avontuurlijke maar leerrijke tocht dwars door de riolen en de waterzuiveringsinstallatie.

Bestel 'De Rioolrace'

Zonnekind

Zonnekind

Een Zonnekind speciaal over waterzuivering? Ja hoor.

Bestel 'Zonnekind'

poster bronnen van watervervuiling

Bronnen van watervervuiling

Poster (A2) over de verschillende bronnen van watervervuiling

scheiding afval- en regenwater

Scheiding van afval- en regenwater

Poster (A2) over de scheiding van afval- en regenwater

werking rwzi

Hoe werkt een waterzuiveringsinstallatie?

Poster (A2) over de werking van een rioolwaterzuiveringsinstallatie

kostbaar zuiver water

Zuiver water te kostbaar om te verspillen

Poster (A2) toont het waterverbruik van een gemiddeld gezin

waterzuivering Vlaanderen

Waterzuivering in Vlaanderen

Poster (A2) over waterzuivering in Vlaanderen

Secundair onderwijs

recyclage

Waterzuiveringsinstallatie als recyclagefabriek

Poster over de recuperatie van energie en grondstoffen op een zuiveringsinstallatie

alles op de juiste plaats

Alles op de juiste plaats

Dario toont wat je wel en niet in de riool mag

werkbladen Aquafin secundair onderwijs na rondleiding

Lesbladen secundair onderwijs

Het werkblad voor leerlingen is een hulpmiddel om de opgedane kennis tijdens de rondleiding op een zuiveringsinstallatie te structureren. De ervaring leert dat het best achteraf in de klas gebruikt wordt. Het bevat een aantal gevarieerde vragen in functie van de eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs.