Eén met onze omgeving

Bij Aquafin bouwen we bruggen met partners die dezelfde normen en waarden uitdragen. We werken niet naast elkaar maar met elkaar.

Onze accenten

We zetten onze deuren open voor gemeenten, partners, buurtbewoners, andere bedrijven, ... en werken zo aan een community rond Aquafin waar het aangenaam is om te vertoeven.

Openbare werken brengen altijd hinder met zich mee. We zorgen ervoor dat de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt blijft en we werken aan tijdige en correcte informatie over het verloop van de werken.

Aquafin speelt een proactieve rol in de inrichting van de publieke ruimte door via rioleringsprojecten ook in te zetten op de bovenbouw. Gebruik van veel groen en water staan daarin centraal.

Samen met onze medewerkers willen we een bijdrage leveren aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die met drinkwater en/of zuivering van afvalwater te maken hebben. Organisaties die zo'n projecten leiden, kunnen een aanvraag voor samenwerking indienen. Lees onze richtlijnen.

Engagement naar onze omgeving

Anja

Anja De Wit

adviseur Communicatie en coördinator CSR projecten