Partnerships

Aquafin werkt met verschillende partijen structureel samen. We zijn er rotsvast van overtuigd dat meer samenwerking bij de uitbouw en exploitatie van het rioleringsstelsel tot snellere en betere milieuresultaten leidt.

Vlaamse Gewest

In 1990 werd amper 30% van het rioolwater gezuiverd. Aquafin kreeg van het Vlaamse Gewest de opdracht om de achterstand op het gebied van huishoudelijke waterzuivering weg te werken. Vandaag zuiveren we in onze 325 rioolwaterzuiveringsinstallaties het afvalwater van 86% van de Vlamingen! Het Vlaamse Gewest kan op ons rekenen als een trouwe partner voor de financiering, bouw, optimalisatie en het beheer van de bovengemeentelijke infrastructuur voor rioolwaterzuivering.

 

Steden en gemeenten

Gemeentelijk rioolbeheer wordt almaar complexer en vraagt steeds meer specialisatie. De meeste Vlaamse steden en gemeenten besteden dit ondertussen uit. Meer dan 1 op 3 doet hiervoor een beroep op Aquafin via onze samenwerkingen met drinkwatermaatschappijen De Watergroep (Riopact), water-link en Pidpa. Naast het beheer van de gemeentelijke rioleringsinfrastuctuur kunnen steden en gemeenten bij Aquafin ook terecht voor advies rond een klimaatrobuuste inrichting van de openbare ruimte.

Ontdek al onze diensten voor steden en gemeenten

Technisch medewerker op inspectie pompstation

Studiebureaus en aannemers

Aquafin is een van de grootste opdrachtgevers van infrastructuurwerken in Vlaanderen. We zorgen dan ook voor een aanzienlijk werkvolume bij de studiebureaus en aannemers waarmee we samenwerken. We willen in die rol een voorbeeldfunctie opnemen en dat op verschillende domeinen. Zowel voor het belang van de samenwerking als voor het project streven we met onze technische partners een vertrouwensband en een partnership in gelijkwaardigheid na. We gaan met hen hierover in dialoog en maken afspraken over de randvoorwaarden.

Industriële waterzuivering

Aquaplus is het dochterbedrijf van Aquafin dat zicht richt op de industrie. Of het nu gaat over renovatie, procesoptimalisatie, asset management, exploitatie, hergebruik van water of het volledig uitwerken van ontwerp tot realisatie: alle opdrachten vereisen een diepgaande kennis van waterzuivering. Aquaplus neemt de zorg van zijn klanten uit handen zodat zij zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten. 

Maak kennis met Aquaplus

Watersector

Op dit moment werkt Aquafin structureel samen met drie waterbedrijven: De Watergroep (Riopact), water-link en Pidpa. Aquafin gelooft sterk in de samenhang tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke infrastructuur voor afval- en hemelwaterbeheer. Dit bekijken door één bril, komt niet alleen de aansluitingsgraad en de waterkwaliteit ten goede, maar leidt ook tot ecologische en financiële efficiëntiewinsten voor beide niveaus.

Binnen de Vlaamse watersector vervult Aquafin een unieke en verbindende functie die we de komende jaren nog verder willen versterken. Via samenwerkingen met sectororganisaties en onderzoeksinstellingen kunnen we zowel een leidende als ondersteunende rol opnemen in onderzoek en innovatie die Vlaanderen klaarmaakt voor de toekomst.

propere waterlopen met hulp van Aquafin

Bedrijfsactiviteiten

biomethaan

Duurzaam ondernemen

Onderzoek in labo

Innovatie

Sponsoring

Aquafin kan in beperkte mate initiatieven sponsoren die aansluiten bij de maatschappelijke meerwaarde die het bedrijf verwezenlijkt. Projecten of activiteiten moeten bijdragen tot propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.