Nieuws

21544 - Collector Molenbeek - Oosterzele-Noord fase 2
18 apr 2024

Asfaltwerken deel Lembergestraat verschoven

 

Door het slechte weer zijn de asfaltwerken in het deel Lembergestraat met enkele dagen verschoven naar maandag 22 april. 

 

In Stuivenberg zijn de bermen afgewerkt. De aannemer gaat eerst de riooldeksels ophogen. Daarna kan hij de aanleg van de toplaag asfalt inplannen. Meer info volgt. 

 

In de Aalmoezenijstraat breekt de aannemer de oude rioolbuizen uit en brengt hij de huisaansluitingen in orde. Als het asfalt op 22 april zoals voorzien wordt gelegd, dan kunnen we op 23 april verder met de rioleringswerken.

 

15 apr 2024

Rioleringswerken Aalmoezenijestraat hervatten 23 april

 

Dinsdag 23 april hervatten de rioleringswerken in de Aalmoezenijestraat. Wat staat er op de planning? 

 

 • Vanaf dinsdag 23 april is een onderlaag asfalt aangelegd in de Lembergestraat (tussen het spoor en de kerk). Je kan met de wagen aan- en afrijden via Lemberge of via de Geraardsbergsesteenweg. Dit is afhankelijk waar in het projectgebied jouw woning ligt. 
 • Donderdag 18, vrijdag 19 en maandag 22 april voeren we proeven uit op de riolering die reeds werd aangelegd in de Aalmoezenijestraat. Dit is de werkzone waar de rijweg in steenslag ligt. 
 • Tijdens de werkuren zijn de woningen moeilijk bereikbaar met de wagen. We raden aan dat je de auto buiten de werkzone parkeert. Buiten de werkuren is de woning wel bereikbaar met de wagen. Te voet geraak je natuurlijk altijd op je bestemming. 
 • Woon je in het deel waar de rijweg nog niet is opgebroken? Dan ondervind je op 18, 19 en 22 april geen hinder.

 

Opgelet: bij slecht weer kan deze planning nog wijzigen.

 

11 apr 2024

Rioleringswerken hervatten in Aalmoezenijstraat

 

Maandag 22 april hervatten we de rioleringswerken in de Aalmoezenijstraat. Daar hebben we mee gewacht tot de werken in de Lembergestraat voldoende zijn opgeschoten. 

 

Aanleg bermen Stuivenberg 

 

In Stuivenberg leggen we momenteel de bermen en de opritten aan. We verwachten hiermee tegen 22 april klaar te zijn. Daarna brengen we de riooldeksels op hoogte en plaatsen we de toplaag asfalt. Meer info hierover volgt. 

 

Opbouw wegenis Lembergestraat 

 

In de Lembergestraat leggen we de fundering van de rijweg. Als het weer het toelaat, brengen we eind volgende week de onderlaag asfalt aan vanaf de spoorweg tot Stuivenberg. 

 

Maandag 22 april starten de rioleringswerken op het kruispunt Bakkerstraat, Rooberg, Stuivenberg. Dit duurt vermoedelijk 2 tot 3 weken. Aansluitend op het kruispunt voeren we de rioleringswerken uit in de Bakkerstraat.

 

07 mrt 2024

Wat doen we de komende weken?

 

Waar staan de werken vandaag en wat staat er de komende weken op de planning. Een overzicht.

 

Stuivenberg

 • Hier gieten we momenteel de kantstrook in beton.
 • Dinsdag 12 maart brengen we de fundering aan.
 • Woensdag 13 maart volgt de aanleg van de onderlaag asfalt.

 

Aalmoezenijstraat

 • In de Aalmoezenijstraat leggen we tot eind maart riolering aan. 

 

Lembergestraat

 • Ook in de Lembergestraat leggen we riolering aan. 
 • De aannemer werkt van de Aalmoezenijstraat in de richting van de kerk. 

 

Rooberg

 • Hier gaan we een deel van de grachten opvullen om de aanleg van de nutsleidingen mogelijk te maken.

 

Bij slecht weer kan de planning wijzigen.

 

22 feb 2024

Overzicht van de geplande werken

 

Wat staat er de komende weken op de planning? Je ontdekt het hier. 

 

 • In de Lembergestraat brengen we op 28 februari asfalt aan. Vanaf 4 maart leggen we riolering tussen de Aalmoezenijstraat en de kerk. 
 • In de Aalmoezenijstraat wordt momenteel volop riolering gelegd. 
 • In Stuivenberg plaatsen we stilaan de fundering. In de week van 11 maart voorzien we asfalteringswerken. 

 

Opgelet - Bij slecht weer kan deze planning wijzigen.

 

01 feb 2024

Overzicht werken in Lembergestraat, Landskoutersesteenweg en Stuivenberg

 

Welke werken voorzien we de komende weken? Een overzicht. 

 

 • In de Lembergestraat en de Landskoutersesteenweg plaatsen we de kopmuren, werken we de huisaansluitingen af en brengen we de straatkolken aan. Midden februari willen we de boordstenen gieten zodat we tegen het einde van die maand de onderlaag asfalt kunnen aanbrengen. 
 • In de Lembergestraat legt de aannemer nog riolering vanaf de spoorweg tot aan de Aalmoezenijstraat. 
 • In Stuivenberg voorzien we de laatste huisaansluitingen en plaatsen we de straatkolken. Ook hier willen we midden februari de boordstenen gieten en tegen het einde van de maand de onderlaag asfalt aanbrengen. 
 • Volgende week starten de rioleringswerken in de Aalmoezenijstraat. Deze sluiten aan op de werken in de Lembergestraat.
 • De verdere aanleg van de persleiding in Uilhoek staat voorlopig in wacht. 

 

Opgelet - Bij aanhoudende regen of plotse vrieskou kan deze planning wijzigen.

 

03 jan 2024

Aanleg riolering in Lembergestraat start op 15 januari

 

Momenteel heeft de aannemer nog vakantie. Vrijdag 12 januari hervat hij de activiteiten op de werf met enkele voorbereidende werken. 

 

Wat staat er op de planning vanaf maandag 15 januari? 

 

 • De aannemer begint riolering aan te leggen in de Lembergestraat. Hij werkt hiervoor van de spoorweg in de richting van de Aalmoezenijstraat. Ondertussen ligt de vuilwaterriolering vanaf de spoorwegovergang in de richting van Merelbeke. 
 • Nog in de Lembergestraat zetten we de kopmuren, werken we de huisaansluitingen af en plaatsen we de straatkolken. Daarna bereiden we de kantstroken voor. Deze worden ter plaatse gegoten in beton. 
 • In Stuivenberg ligt de hoofdriolering. Vanaf 15 januari voeren we de huisaansluitingen uit en plaatsen we de straatkolken. Eind januari, begin februari gieten we de kantstroken en de greppels.