Projectoverzicht

23150 - Sanering afvalwater Vossenhol
Laatst bijgewerkt: 22 feb 2024

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 08 augustus 2022

De werken zullen 31 maanden duren

Het doel van de werken is dubbel.

 1. Binnen het projectgebied komt het afvalwater van de bewoners in het bestaande grachtenstelsel terecht. Dit grachtenstelsel is grotendeels dichtgelegd met buizen, maar stroomt nog altijd naar een open waterloop. In dit geval de Ede, de Meerschootbeek en de Bogaerdebeek.

  Om propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water mogelijk te maken, leggen Aquafin en de gemeente Maldegem een gescheiden rioleringsstelsel aan. We voorzien een apart stelsel voor regenwater en afvalwater.

  Het afvalwater wordt niet langer afgevoerd naar de waterlopen, maar doorgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Maldegem.

  Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten, die op hun beurt afwateren naar de waterlopen.
   
 2. Gelijktijdig met de aanleg van het nieuwe gescheiden stelsel wordt het straatbeeld vernieuwd in de Bogaardestraat, de Schautenstraat en de Francis de Meeuslaan.

  Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk wordt verder uitgebouwd met de aanleg van een fietspad langsheen de Bogaardestraat, de Schautenstraat en de Francis de Meeuslaan.

  Deze werken worden gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van het Fietsfonds.

             

 

 

 

Nieuws en updates

 • 22 feb 2024

  Planning De Meeuslaan en Schautenstraat aangepast

   

  Door het slechte weer van afgelopen dagen is de planning gewijzigd. Deze ziet er nu als volgt uit:

   

  • Vrijdag 23 februari plaatsen we de borduren van het fietspad/voetpad in het deel waar de rijbaan in beton wordt gegoten.
  • Maandag 26 februari storten we beton in de rijbaan (deel 1).
  • Dinsdag 27 februari werken we het beton van de rijbaan af (deel 1) en plaatsen we borduren van fietspad/opritten/voetpad.
  • Woensdag 28 februari leggen we betonstraatstenen in het voetpad en de opritten van Schautenstraat 155 naar 165.
  • Donderdag 29 februari storten we het beton in de rijbaan (deel 2).
  • Vrijdag 1maart werken we het beton van de rijbaan af (deel 2) en plaatsen we de borduren van voetpad/fietspad. 

   

  Parkeren buiten de werkzone 

   

  Pas nadat het beton is uitgehard, kan je met de auto tot aan je woning rijden. Tot dan: parkeer je auto buiten de werkzone. Parkeren kan: 

  • In de Francis De Meeuslaan (feestterrein) 
  • In de Oude Burkelslag vanaf huisnummer 1C (kant landbouwperceel)
  • Op de parkeerzone op de bouwgrond tussen Schautenstraat 151 en 153 

   

  Houd de Schautenstraat vrij voor de kiss & ride van de school en voor leveringen van bouwmateriaal. Alvast bedankt hiervoor.

   

 • 15 feb 2024

  Planning werken

  Wat staat er komende periode op de planning? Een overzicht. 

   

  Schautenstraat en Francis De Meeuslaan (fase 4)

  Door het slechte weer van afgelopen dagen is de planning wat verschoven. Deze ziet er als volgt uit:

   

  • Donderdag 15 februari betonneren we de rijweggreppel. 
  • Vrijdag 16 februari plaatsen we de borduren tussen de greppel en het fietspad .
  • Maandag 19 februari plaatsen we verkeersdrempels en betonstraatstenen tussen de greppel en het fietspad.
  • Dinsdag 20 februari zal de fundering van de rijbaan in beton liggen. 
  • Woensdag 21 februari leggen we het eerste deel van het beton aan. 
  • Donderdag 22 februari wordt het eerste deel van de rijbaan uitgewassen
  • Vrijdag 23 februari leggen we het tweede deel van het beton aan en wordt de rest van de rijbaan ook uitgewassen. 
  • Maandag 26 februari starten we met de afwerking van het voetpad en het fietspad aan de kant van de oneven huisnummers. 

   

   

  Parkeren 

  Parkeren is mogelijk buiten de werkzone: In de Francis De Meeuslaan (op het feestterrein) of in de Oude Burkelslag vanaf huisnummer 1C (langs de kant van het landbouwperceel)

  Gelieve de Schautenstraat vrij te houden.

   

  Gotjensstraat,

  Volgende werken staan op de planning in de Gotjensstraat: 

   

  • Donderdag 15 februari starten we met de voorbereidende werken. De bemaling wordt geplaatst tussen Gotjensstraat 4 en 9.
  • Vrijdag 16 februari plaatsen we de bemaling in de zone tussen Gotjensstraat 4 en 9.
  • Donderdag 22 februari wordt de rijbaan uitgebroken vanaf Meerschootdreef tot net voor de tijdelijke parking naast Gotjensstraat 7.
  • Vrijdag 23 februari starten de rioleringswerken vanaf kruispunt Meerschootdreef richting Gotjensstraat 9.  

   

   

  Parkeren 

  Parkeren kan tijdelijk ter hoogte van de parkeerzone naast Gotjensstraat 7.

 • 05 feb 2024

  Overzicht van de planning

   

  Hoe ziet de planning er voor de komende weken uit? Een overzicht. 

   

  Schautenstraat (fase 3) 

   

  • We voorzien de toplaag asfalt van de rijbaan en van het fietspad in de week van 18 maart. Aansluitend brengen we de wegmarkering aan. 

   

  Schautenstraat en Francis de Meeuslaan (fase 4)

   

  • In de Schautenstraat en Francis de Meeuslaan ligt de riolering. 
  • De huizen en de straatkolken zijn er aangesloten op de nieuwe riolering. 
  • Ook de onderfundering ligt. 
  • In de Oude Burkelwegel is de rijweg opgebroken. Hier leggen we nu volop riolering. 
  • Maandag 12 februari plaatsen we de boordstenen. Deze gieten we ter plaatse in beton. 
  • Donderdag 15 februari leggen we het beton aan de rotonde. 
  • Dinsdag 20 en woensdag 21 februari plaatsen we het beton van de rijweg. 
  • In de week van 18 maart staat de onderlaag asfalt op de planning. 

   

  Francis de Meeuslaan (fase 5) 

   

  • De rioleringswerken starten hier rond 25 maart. 

   

  Infiltratiegrachten (fase 6) 

   

  • In de periode mei-augustus 2024 graven we de infiltratiegrachten. Dit gebeurt na de werken in de Gotjensstraat 

   

  Gotjensstraat (fase 9) 

   

  • In de Gotjensstraat is de verharding opgebroken tot net voor het kuispunt met de Meerschootdreef. De voorbereidingen zijn gestart voor de aanleg van de bovenbouw.
  • In de Meerschootdreef leggen we momenteel riolering aan.
    

  Opgelet - Bij slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden kan deze planning wijzigen. 

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Nuttige contacten

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Jan Vercauteren

Werfleider aannemer Van den Berghe nv

Locatie werfkeet

Oude Burkelslag, naast de Reinaardhoeve

Sander Vancanneyt

Gemeente Maldegem