Rioolbeheer in Oostkamp

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. Voor de gemeente Oostkamp zijn we ook het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor (een deel van) de rioleringsdiensten. Zij kunnen op Aquafin rekenen voor een duurzaam rioolbeleid. Samen met de gemeente maken we werk van propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.

Oostkamp en Aquafin staan samen garant voor een professioneel rioolbeheer

Volgens de Vlaamse en Europese wetgeving moet alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd worden, vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt. Oostkamp heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Daarin neemt een doorgedreven scheiding van regen- en afvalwater een centrale plaats in.

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Oostkamp een beroep op Aquafin. Dat betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Oostkamp blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt.

In jouw gemeente voeren we op volgende locaties werken uit:

 

Het huishoudelijke afvalwater van ruim 80% van de inwoners van Oostkamp wordt nu al naar zuiveringsinstallaties in de omgeving gevoerd. Van de aansluiting van de overige inwoners, maakt Aquafin versneld werk. 

Oostkamp wil de afvoer van regen- en afvalwater zoveel mogelijk scheiden. Regenwater is immers geen vuil water en hoort dus niet thuis in de riool. Bij een hevige bui kan regenwater het volume in de buis bovendien zodanig vergroten, dat de riool overloopt en er ongezuiverd water in onze grachten en beken stroomt.

Bij de aanleg van nieuwe rioleringen zal er een aparte buis voorzien worden voor de afvoer van regenwater naar een gracht of beek in de buurt. Waar mogelijk zal het regenwater ter plaatse in de grond infiltreren. Ook van de bestaande rioleringen zal er regenwater worden afgekoppeld. 

Contact

Heb je een vraag over werken die Aquafin uitvoert in jouw buurt? Misschien vind je het antwoord wel op onze website of in de veelgestelde vragen.

Onze medewerkers van het contactcenter zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur op het nummer 03 450 45 45. Buiten de werkuren kan je terecht op het gratis noodnummer: 0800 16 603. 

Liever via mail? Dat kan ook. 

Aansluiting op de riolering

Wanneer er riolering in de straat ligt, ben je verplicht het huishoudelijk afvalwater van jouw woning hierop aan te sluiten. Voor nieuwe aansluitingen en informatie hierover, neem je best contact op met onze binnendienst voor gemeenten (03 450 48 18 of gemeenten@aquafin.be).

De uiteindelijke aansluiting op de hoofdriolering gebeurt door Aquafin. De graafwerken op jouw privé domein moet je zelf laten uitvoeren. Als je woning ouder is dan 10 jaar en je hoofdverblijf is, betaal je slechts 6% BTW in plaats van 21%.

Erkende keurders

De privéwaterafvoer wordt verplicht gekeurd conform het Algemeen Waterverkoopreglement bij de eerste ingebruikname van een huisaansluiting en bij elke belangrijke wijziging in het privéwaterafvoerstelsel (scheiding van regenwater- en afvalwaterstromen op het private domein) en na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid. Er wordt dan o.a. nagegaan of de scheiding tussen afval- en regenwater en de aansluiting op de openbare riolering conform de wettelijke en technische voorschriften is uitgevoerd.

Vraag de keuring aan zodra je gescheiden rioolstelsel volledig is geplaatst. Keuringen van de privéwaterafvoer mogen enkel door aanvaarde keurders gebeuren. Je kan de keuring laten uitvoeren via jouw drinkwatermaatschappij of een lijst met aanvaarde keurders raadplegen. Meer informatie met betrekking tot deze verplichte keuring vind je op de website van  Aqua Flanders.

rioleringsbuizen en materiaal van Aquafin