Nieuws

20017V - Aanleg gescheiden riol. Oorsprongstraat en Nielstraat
24 mei 2022

Einde werken in zicht

 

De wegenwerken in Borgloon lopen definitief op hun einde. In de komende weken werkt de aannemer de stoepen en bermen verder af. De toplaag asfalt wordt in de Nielstraat aangelegd op 16 en 17 juni (2 dagen), in de Hagebroekstraat gebeurt dit op 16 juni. Hou er rekening mee dat je die dag(en) niet met de wagen tot bij je woning kan. Tot slot volgt de signalisatie en opkuis in beide straten. Op 22 juni zou alles afgerond moeten zijn.

23 mrt 2022

Werken afgerond midden mei 2022

 

Binnenkort worden bovengrondse nutsleidingen afgebroken waarna de straat kan worden afgewerkt. Als alles goed gaat verwachten we de werken te kunnen afronden midden mei. Een planning per straat kan je terugvinden in de bijgevoegde infobrief.

22 dec 2021

Tussentijdse infobrief

 

Nu de rioleringswerken in de Hagebroek- en Nielstraat zo goed als uitgevoerd zijn gaan we in het voorjaar de wegenis heraanleggen. De voorbereidingen zijn gestart zodat begin januari de nutsmaatschappijen hun aanpassingswerken kunnen uitvoeren. De bedoeling is om tegen mei 2022 alles klaar te hebben. Een brief met meer informatie kan je hieronder terugvinden.