Wat doen we?

20272B - Aansluiting Europawijk naar RWZI Mol

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
20272B

Wie doet wat?

Aquafin

  • Aanleg afvalwaterriolering
  • Aanleg en herprofilering grachten voor regenwater
  • Bouw pompstations
  • Realisatie huisaansluitingen
  • Herstel wegenis i.k.v. aanleg riolering

Stad Geel

  • Wegverfraaiing.

Nutswerken door Fluvius, Proximus, Telenet en Pidpa

  • Pidpa: aanleg drinkwaterleiding
  • Fluvius: aanpassing verlichting + ondergronds brengen van luchtleidingen
  • Telenet en Proximus: verplaatsen en vernieuwen leidingen

Kostprijs

Aquafin:
€3.443.588,00
Stad Geel:
€358.819,00
Total:
€3.802.407,00