Projectoverzicht

20294 - Riolering Hollebeekstraat - Wouterbosweg
Laatst bijgewerkt: 23 jun 2022

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 03 augustus 2021

De werken zullen 14 maanden duren

De bestaande riolering loost momenteel nog op twee plaatsen ter hoogte van de Hollebeekstraat in de Remistebeek. Met dit project willen we deze lozingspunten in de Remistebeek opheffen. Dit betekent dat er een gescheiden stelsel zal worden aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. Dit is nodig om het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallaties optimaal te laten werken. De vuilwatercollector zal aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Parike en het regenwater zal via nieuwe grachten en inbuizingen aflopen naar de Remistebeek.

 

De wegenis wordt nadien over de volledige rijwegbreedte hernieuwd en de gemeente Brakel voorziet nieuwe voet- en fietspaden langsheen het tracé der werken.

 

Zorg voor een waterdichte kelder

In het kader van bovenvermeld project wordt de oude niet waterdichte riolering in de Hollebeekstraat door Aquafin vervangen door een waterdichte riolering ingevolge onze plicht als goede huisvader. Oude rioleringen verkeren vaak in een slechte staat en vertonen tal van lekken. Langs deze openingen kan grondwater binnensijpelen, waardoor de lekke rioolbuis als een drainage werkt. Via een lekkende riolering sijpelt bovendien afvalwater in de bodem en in het grondwater, wat absoluut te vermijden is. Het is dus noodzakelijk lekkende rioleringen te vervangen door nieuwe rioolbuizen zonder lekkages. De aanleg van een nieuwe riool zorgt er dan voor dat er enkel afvalwater wordt afgevoerd en geen grondwater meer, waardoor het grondwaterpeil naar zijn oorspronkelijk niveau kan terugkeren.

Hou er rekening mee dat bij kelders die niet voldoende waterdicht zijn, het drainerend effect voorkomt dat er water in de kelder kan komen te staan. Wanneer een nieuwe riolering wordt aangelegd, zal er echter geen grondwater meer in de riolering kunnen sijpelen en kan het grondwaterpeil zich naar de natuurlijke toestand herstellen. Het grondwaterniveau is sowieso een dynamisch verschijnsel en kan fluctueren afhankelijk van meerdere factoren zoals de seizoenen en (al dan niet extreme) natte en droge perioden.

Het is dan ook heel belangrijk om als eigenaar te zorgen voor een waterdichte kelder om toekomstige waterinfiltratie te vermijden.

Nieuws en updates

 • 23 jun 2022

  Toplaag asfalt

   

  De asfalt van de fietspaden zit er ondertussen volledig in. Vandaag (23/6) en morgen (24/6) wordt de toplaag van de wegenis geasfalteerd. Voor het bouwverlof zal het project zo goed als af zijn. De opstart van het pompstation is voorzien na het bouwverlof, dit omwille van vertraagde leveringen.

 • 19 mei 2022

  Aannemer hervat aanleg klinkers

   

  Volgende week hervat de aannemer de klinkerwerken voor de voetpaden. Vervolgens brengt hij enkele putdeksels op de juiste hoogte. Dit is in voorbereiding van de aanleg van de toplaag asfalt.

   

  In de week van 20 juni brengen we de verschillende asfaltlagen aan op het fietspad. Dit zal vermoedelijk drie dagen duren.

   

  Hierop aansluitend wordt ook de toplaag asfalt van de rijweg gegoten. Zodra we hiervoor een concrete datum hebben, informeren we je daar verder over.

 • 31 mrt 2022

  Update 

   

  Donderdag 31 maart wordt de onderlaag asfalt in Wouterbosweg geplaatst. Daarna gaat de aannemer verder met de plaatsing van de voet- en fietspaden in de Hollebeekstraat.

   

  Volgende week zal het karrespoor vanaf Hollebeekstraat 77 tot de Molenbeek geplaatst worden.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Werfleider Peter Troch

Locatie werfkeet :perceel tussen woning nr 13c en nr 15

Noodnummer aannemer De Moor : 09 369 04 66

Rut Vanderstraeten

Gemeente Brakel

055 75 57 73