Projectoverzicht

20294 - Riolering Hollebeekstraat - Wouterbosweg
Laatst bijgewerkt: 24 dec 2021

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 03 augustus 2021

De werken zullen 14 maanden duren

De bestaande riolering loost momenteel nog op twee plaatsen ter hoogte van de Hollebeekstraat in de Remistebeek. Met dit project willen we deze lozingspunten in de Remistebeek opheffen. Dit betekent dat er een gescheiden stelsel zal worden aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. Dit is nodig om het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallaties optimaal te laten werken. De vuilwatercollector zal aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Parike en het regenwater zal via nieuwe grachten en inbuizingen aflopen naar de Remistebeek.

 

De wegenis wordt nadien over de volledige rijwegbreedte hernieuwd en de gemeente Brakel voorziet nieuwe voet- en fietspaden langsheen het tracé der werken.

 

Zorg voor een waterdichte kelder

In het kader van bovenvermeld project wordt de oude niet waterdichte riolering in de Hollebeekstraat door Aquafin vervangen door een waterdichte riolering ingevolge onze plicht als goede huisvader. Oude rioleringen verkeren vaak in een slechte staat en vertonen tal van lekken. Langs deze openingen kan grondwater binnensijpelen, waardoor de lekke rioolbuis als een drainage werkt. Via een lekkende riolering sijpelt bovendien afvalwater in de bodem en in het grondwater, wat absoluut te vermijden is. Het is dus noodzakelijk lekkende rioleringen te vervangen door nieuwe rioolbuizen zonder lekkages. De aanleg van een nieuwe riool zorgt er dan voor dat er enkel afvalwater wordt afgevoerd en geen grondwater meer, waardoor het grondwaterpeil naar zijn oorspronkelijk niveau kan terugkeren.

Hou er rekening mee dat bij kelders die niet voldoende waterdicht zijn, het drainerend effect voorkomt dat er water in de kelder kan komen te staan. Wanneer een nieuwe riolering wordt aangelegd, zal er echter geen grondwater meer in de riolering kunnen sijpelen en kan het grondwaterpeil zich naar de natuurlijke toestand herstellen. Het grondwaterniveau is sowieso een dynamisch verschijnsel en kan fluctueren afhankelijk van meerdere factoren zoals de seizoenen en (al dan niet extreme) natte en droge perioden.

Het is dan ook heel belangrijk om als eigenaar te zorgen voor een waterdichte kelder om toekomstige waterinfiltratie te vermijden.

Nieuws en updates

 • 10 dec 2021

  Afwerken hoofdriolering

   

  De hoofdriolering in de Hollebeekstraat zal deze week volledig inzitten waarna de huisaansluitingen nog volgen. Deze zullen dit jaar nog allemaal aangesloten zijn. Ter hoogte van Hollebeekstraat 57-77 zal de aannemer vrijdag 10 december starten met de lijnvormige elementen waarna volgende week, rekening houdend met de weersomstandigheden, de onderlaag asfalt zal gegoten worden. Voor het kerstverlof zullen we de werf nog opkuisen en proper achterlaten voor de feestdagen. De Hollebeekstraat zal langs beide kanten bereikbaar zijn over de steenslag.

 • 18 nov 2021

  Stand van zaken

   

  Vandaag wordt gewerkt aan de riolering ter hoogte van Hollebeekstraat 28. Voor het bouwverlof in de kerstvakantie zal de riolering (inclusief huisaansluitingen) in de Hollebeekstraat aangelegd zijn. Na het bouwverlof en de opleidingsweek van de aannemer (week van 17/01) start de aanleg van de riolering in de Wouterbosweg. Alle woningen zullen steeds bereikbaar zijn over de minderhinder steenslag (van beide kanten).

 • 29 okt 2021

  Herfstvakantie

   

  De week van 1 november is de aannemer in verlof. Deze week wordt nog gewerkt ter hoogte van Hollebeekstraat 31. Vrijdag 29/10 zal de aannemer nog een dagje riolering leggen waarna de werf wordt stilgelegd. De sleuf zal open blijven liggen en de graafkraan blijft staan waar dan eindigen maar alle woningen zullen - ook tijdens het bouwverlof - bereikbaar zijn met de wagen. Doorgang oost-west Hollebeekstraat zal hierdoor wel onderbroken zijn.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Werfleider Peter Troch

Locatie werfkeet :perceel tussen woning nr 13c en nr 15

Noodnummer aannemer De Moor : 09 369 04 66

Rut Vanderstraeten

Gemeente Brakel

055 75 57 73